Vermogensbelasting in Spanje: de basisprincipes toegelicht

Vaak worden cliënten die verhuizen naar Spanje geconfronteerd met de vermogensbelasting in Spanje (impuesto sobre el patrimonio). De vermogensbelasting in Spanje geldt voor zowel residenten als niet-residenten

Net zoals de Spaanse erf- en schenkbelasting is de vermogensbelasting ook gedeeltelijk regionaal geregeld. Daarnaast gelden er belangrijke praktische verschillen voor residenten en niet-residenten. Eerst bespreken we de algemene principes van de vermogensbelasting, waarna we de verschillende aspecten voor residenten en niet-residenten overlopen.

Let op: dit artikel behandelt de vermogensbelasting van 1991. De nieuwe solidariteitsbijdrage voor vermogens vanaf 3.000.000 EUR wordt hier niet besproken.

De onderstaande video is een samenvatting van deze blog gemaakt met behulp van artificiële intelligentie.

Algemene principes

Eerst is het belangrijk om te weten dat er een niet-belastbaar minimum bestaat. Dit betekent dat u onder een bepaalde drempel geen vermogensbelasting hoeft te betalen. Het niet-belastbaar minimum hangt evenwel af van de regio. Bijvoorbeeld in de Comunidad Aragón bedraagt het niet-belastbaar minimum 400.000 euro, in de Comunidad Cataluña 500.000 euro, in de Comunidad Valenciana 600.000 euro en in de Balearen 3.000.000 euro. Niet alle vermogens worden dus geviseerd.

De belastbare basis is het bedrag dat het niet-belastbaar minimum overstijgt. Een voorbeeld: bij een Spaans resident woonachtig in Valencia met een totaal vermogen van 800.000 euro bedraagt de belastbare basis 200.000 euro. Als diezelfde Spaanse resident echter in Zaragoza zou wonen, bedraagt de belastbare basis 400.000 euro.

Op de belastbare basis wordt een progressief tarief toegepast. In principe is het maximale tarief 2,5%, maar de regio’s kunnen hiervan afwijken. In bijvoorbeeld de Comunidad Valenciana situeert het tarief zich tussen 0,25% op de laagste schijf tot 3,12% op de hoogste schijf. De eerste schijf is 0,25% op de 167.129 euro boven het niet-belastbaar minimum. De hoogste schijf is 3,12% op het bedrag hoger dan 10.695.996 euro.

Update december 2020: het hoogste tarief wordt vanaf 2021 op nationaal niveau opgetrokken naar 3,50% voor netto-vermogens boven 10 miljoen euro.

Vermogensbelasting in Spanje voor residenten

Wanneer u permanent verblijft in Spanje zal de vermogensbelasting gelden op al uw wereldwijde bezittingen. Als u dus definitief naar Spanje verhuist, en u hebt nog bezittingen in België, weet dan dat deze bezittingen meetellen voor de Spaanse vermogensbelasting. Met andere woorden: wanneer u één of meerdere onroerende goederen heeft in België, zal u al snel vermogensbelasting betalen. Een voorbeeld: u woont in Alicante en u heeft een vermogen in Spanje van 400.000 euro en een vermogen in België van 450.000 euro. De Spaanse vermogensbelasting is dan op u van toepassing, met een belastbare basis van 250.000 euro.

Als fiscaal resident zult u nog wel van bijkomende vrijstellingen kunnen genieten, wederom afhankelijk van de regio’s. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling van de gezinswoning ten belope van 300.000 euro.

Het toepasselijke regionaal belastingregime is als fiscaal resident afhankelijk van uw woonplaats in Spanje. Indien u bijvoorbeeld woont in Alicante zal het belastingstel van de Comunidad Valenciana op u van toepassing zijn, ongeacht waar uw vermogen zich situeert.

Vermogensbelasting in Spanje voor niet-residenten

Ook als niet-resident bent u onderworpen aan de Spaanse vermogensbelasting. Er zijn echter enkele belangrijk verschillen: enkel uw vermogen in Spanje komt in aanmerking. Daarnaast heeft u keuze tussen de nationale regels of de lokale regels. Niet-residenten uit de EU kunnen immers opteren voor het regime van de autonome regio waarin het grootste deel van hun Spaans vermogen zich bevindt.

Op nationaal niveau is het belastbaar minimum voor niet-residenten 700.000 euro. De tarieven situeren zich tussen 0,20% en 3,50%.

Een voorbeeld: u woont in België en heeft een tweede verblijf in Alicante. Uw vermogen in Spanje bedraagt 400.000 euro. Daarnaast heeft u een vermogen van 550.000 euro in België. In dat geval bent u niet onderworpen aan de Spaanse vermogensbelasting omdat uw Spaans vermogen het niet-belastbaar minimum niet overtreft. Mocht u echter een onroerend goed ter waarde van 800.000 euro in Spanje bezitten, bent u wel onderworpen aan de vermogensbelasting. U kunt dan kiezen tussen het nationale stelsel of de regels van de Comunidad Valenciana.

Hier vindt u meer informatie over de Spaanse vermogensbelasting voor niet-inwoners.

Wat verstaat men onder ‘vermogen’?

U dient jaarlijks op 31 december uw nettovermogen vast te stellen, dus al uw activa verminderd met uw schulden. Met de waarde van de volgende activa wordt er rekening gehouden om uw belastbaar vermogen te berekenen: onroerende goederen, banktegoeden, aandelen, levensverzekeringen, beleggingsportefeuilles, kunst, juwelen, boten, vliegtuigen & helikopters, sportwagens, concessies en intellectuele eigendomsrechten.

Voor de waardering van onroerend goed dient u te kijken naar de hoogste waarde van ofwel (1) de kadastrale waarde, (2) de fiscaal aanvaardbare waarde of (3) de waarde in de koopakte.

De volgende activa tellen niet mee: huishoudelijk meubilair, aandelen in een KMO (onder voorwaarden), aandelen in een familiebedrijf (onder voorwaarden), bedrijfsgoederen, auteursrechten en pensioenrechten.

Heeft u aandelen in een vennootschap met Spaans vastgoed? Lees meer over de vermogensbelasting bij vennootschappen.

Hoe kan ik vermogensbelasting in Spanje vermijden?

Er zijn een aantal legitieme manieren om vermogensbelasting in Spanje te vermijden. Zo vermindert u met een bonafide schuld de waarde van uw nettovermogen. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek op een Spaanse woning.

Ook indien u activa onderbrengt in een (familiale) onderneming of holding, zijn deze activa vrijgesteld van vermogensbelasting, mits er een aantal voorwaarden zijn voldaan. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking tot een minimale deelneming in de vennootschap (5% voor een individu, bij familiebedrijven 20% door familieleden). Ook dienen de activa te kaderen in het maatschappelijk doel van de onderneming.

Een andere manier is als resident te verhuizen naar Madrid of de autonome regio Andalusië. Indien u langer dan 183 dagen in Madrid of Andalusië verblijft, heeft u recht op een korting op de vermogensbelasting van 100%. Met andere woorden: de facto is er geen vermogensbelasting in Madrid en Andalusië.

Hoe vermogensbelasting in Spanje aangeven?

Als niet-resident met een vermogen in Spanje groter dan 700.000 euro bent u verplicht om Modelo 714 in te dienen.

Indien u resident bent in Spanje, is het belangrijk dat u uw buitenlands vermogen aangeeft via Modelo 720. Ook al komt u niet in aanmerking voor vermogensbelasting, toch is het belangrijk dat u deze aangifte niet vergeet. Er staan immers hoge boetes van minimum 10.000 euro op het niet-aangeven van modelo 720.

Lees meer over de vermogensaangifte voor residenten in Spanje.

Update juni 2019: de hoge sancties zijn mogelijks in strijd met het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Momenteel is er een rechtszaak lopende voor het Europese Hof van Justitie tegen Spanje waarbij de Europese Commissie het bestaan van de sancties aanvecht.

Solidariteitsbelasting

Sinds 2022 heeft Spanje een national solidariteitsbelasting – in feite een extra vermogensbelasting – voor particulieren met een netto-actief vermogen hoger dan 3.000.000 euro.

Op de eerste schijf van 3.000.000 – 5.000.000 EUR bedraagt het tarief 1,7%. Daarna 2,1% tot 10.000.000 EUR. Op de hoogste schijf vanaf 10.000.000 EUR is het tarief 3,5%. De verschuldigde belasting van deze belasting kunt u verrekenen met de betaalde vermogensbelasting. De solidariteitsmaatregel is ’tijdelijk’ en geldt voor 2023 en 2024.

Andere belastingen in Spanje?

Wanneer u definitief naar Spanje verhuist, zult u wellicht ook fiscaal resident worden in Spanje. Dit heeft als belangrijkste gevolg dat uw wereldwijd inkomen volgens de Spaanse regels zal worden belast. Hier vindt u meer informatie over emigreren naar Spanje.

Voor niet-residenten, zijn de voornaamste belastingen de gemeentebelasting en de niet-residenten belasting. Deze laatste belasting is afhankelijk van het feit dat u al dan niet verhuurt. Als u verhuurt, betaalt u belastingen op de werkelijke huurinkomsten. Indien u niet verhuurt, betaalt u slechts belastingen op het kadastrale inkomen.

U vindt hier meer informatie over de Spaanse niet-residenten belasting.

Update december 2023

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands