Belastingen op een tweede verblijf in Spanje

Als eigenaar van een tweede verblijf in Spanje betaalt u jaarlijks een aantal belastingen. Dit artikel geeft u een overzicht van de verschillende belastingen op een tweede verblijf in Spanje.

IBI

De IBI (impuestos sobre bienes inmuebles) is een jaarlijkse gemeentelijke onroerendgoedbelasting. U kunt deze belasting vergelijken met de onroerende voorheffing in Vlaanderen. De IBI wordt berekend op basis van de kadastrale waarde van de woning (valor catastral).

De eigenaar of vruchtgebruiker van het onroerend goed is de belasting verschuldigd vanaf de 1ste januari. Wanneer u bijvoorbeeld in april 2020 een tweede verblijf kocht, dient u dus pas vanaf 1 januari 2021 de gemeentelijke belasting te betalen. In praktijk wordt deze belasting echter pro rata verrekend bij de koopakte.

De gemeente int deze belasting. In de provincie Alicante int de SUMA de IBI. U ontvangt de aanslag jaarlijks in de periode augustus – november. De IBI kunt u laten domiciliëren via uw Spaanse bankrekening.

Lees meer over de jaarlijkse kosten van een tweede verblijf in Spanje.

De niet-residenten belasting

Als eigenaar van een tweede verblijf in Spanje bent u een niet-resident in Spanje. Dit betekent dat u jaarlijks ook een aangifte voor niet-residenten moet indienen (impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente). Deze niet-residenten belasting is gelijkaardig aan de Belgische belasting der niet-inwoners. De berekening verschilt naargelang u al dan niet verhuurt.

U verhuurt niet

Als u uw tweede verblijf niet verhuurt, wordt u belast op het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen is een percentage van de kadastrale waarde. In de regel is het kadastraal inkomen 2% van de kadastrale waarde. Indien de kadastrale waarde in de afgelopen tien jaar werd herzien, is het percentage slechts 1,1%.

De kadastrale waarde wordt vastgelegd door het lokaal belastingkantoor. U vindt dit bedrag terug in het afschrift van de IBI. Als u een nieuwbouwwoning heeft gekocht, is er doorgaans nog geen kadastrale waarde beschikbaar. U neemt dan 50% van de waarde in de akte.

Op het kadastraal inkomen wordt u als EU-ingezetene belast aan een tarief van 19%.

Een voorbeeld. De valor catastral van uw woning bedraagt 100.000 euro. Deze kadastrale waarde werd 8 jaar geleden herzien. Het kadastraal inkomen is dan 1,1% van 100.000 euro of 1.100 euro. Op het kadastraal neemt u het tarief van 19%. U betaalt dan 209 euro voor de niet-residenten belasting.

De belasting dient u jaarlijks aan te geven, voor de 31ste december, via het formulier modelo 210. Als u zelf niet graag de belastingaangifte regelt, kan Confianz u helpen om deze formaliteiten voor u in orde te brengen.

U verhuurt uw tweede verblijf

Indien u uw vakantiewoning verhuurt, betaalt u 19% op de netto huurinkomsten. Dit betekent dat u van uw bruto huurinkomsten kosten mag aftrekken, zoals bijvoorbeeld gemeenschapskosten, water, elektriciteit, onderhoud, gemeentelijke kosten en taksen, afschrijvingen etc. Deze kostenaftrek wordt pro rata berekend op het aantal verhuurde dagen in het kalenderjaar.  U bent zelf verantwoordelijk om, vanaf 2024, per jaar de belasting aan te geven voor 20 januari voor inkomsten van het vorige kalenderjaar.

Lees meer over de aangifteplicht van de Spaanse belasting.

Wat als u slechts een aantal maanden per jaar verhuurt?

In dat geval dient u meerdere aangiftes in te dienen. De kwartaalaangifte voor de periode waarin u de woning heeft verhuurd. Daarnaast de jaarlijkse aangifte op basis van het kadastraal inkomen, proportioneel berekend met het aantal niet-verhuurde dagen.

Een voorbeeld. U verhuurt tijdens tijdens de maanden juli en augustus 2024. In mei en oktober verblijft u zelf in uw Spaanse woning. U dient dan vóór 20 januari 2025 uw huurinkomsten aan te geven. Voor de resterende periodes van het jaar 2020, doet u een aangifte voor 31 december 2025.

Vermogensbelasting

Niet-residenten betalen ook vermogensbelasting op hun vermogen in Spanje. In de regel is er een vrijstelling voor de eerste 700.000 euro per persoon. Voor het vermogen boven 700.000 euro, zijn er tarieven tussen 0,20% en 2,5%.

Update december 2020: het hoogste tarief wordt vanaf 2021 op nationaal niveau opgetrokken naar 3,50% voor netto-vermogens boven 10 miljoen euro.

Lees meer over de vermogensbelasting in Spanje.

Andere belastingen

De andere belastingen zijn afhankelijk van de gemeente. Zo kan er naast de IBI, ook de afvalbelasting zijn (basura). De basura kan echter ook worden aangerekend in de waterfactuur.

Wat met de Belgische belastingen op vastgoed in het buitenland?

In België dient u in de aangifte van de personenbelasting de bruto huurwaarde aan te geven. Ook als u niet verhuurt.

Vanaf aanslagjaar 2022 komt er evenwel een buitenlands KI. U dient dan de verkoopwaarde van uw goed door te geven aan het Belgisch kadaster. Deze verkoopwaarde wordt dan herberekend naar 1975. Het KI bedraagt hierop 5,30%. Hier vindt u meer informatie over het buitenlands KI.

Wat met de Nederlandse belastingen op vastgoed in het buitenland?

Inwoners van Nederland dienen de verkoopwaarde van hun buitenlands vastgoed aan te geven in de inkomstenbelasting. Dit is box 3 voor inkomsten uit sparen en beleggen. Daarna volgt er een gedeeltelijke vrijstelling.

Hier vindt u meer informatie over onroerend goed in het buitenland en box 3.

Wenst u meer informatie over investeren of kopen in Spanje? Of heeft u vragen over belastingen op een tweede verblijf in Spanje? Neem gerust contact op via het onderstaande formulier.

Update: juni 2022

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands