De aangifte van nalatenschap in Spanje

In een vorig artikel vindt u informatie over de aangifte van nalatenschap met Spaans vastgoed voor de Vlaamse erfbelasting. In deze bijdrage zullen we de aangifte van nalatenschap in Spanje bespreken.

Wie moet de aangifte van nalatenschap in Spanje indienen?

We maken een onderscheid tussen Spaanse inwoners en niet-inwoners.

Spaanse inwoners zijn gehouden om een aangifte in te dienen voor elke nalatenschap die zij ontvangen. En dit ongeacht in welk land zij goederen (ook vastgoed) erven.

Niet-inwoners hebben de verplichting om een aangifte van nalatenschap in te dienen wanneer zij goederen gesitueerd op Spaans grondgebied erven.

Hier vindt u meer informatie over de praktische stappen van de afhandeling van een nalatenschap in Spanje.

Wat moet u aangeven in de aangifte van nalatenschap in Spanje?

Spaans inwoners geven alle activa en passiva aan, ongeacht het land waar deze goederen zijn gelegen. Spanje zal daarna de wereldwijde nalatenschap belasten.

Niet-inwoners dienen enkel de activa en passiva gelegen op Spaans grondgebied aan te geven. In praktijk zijn dit meestal: onroerend goed met inboedel, een bankrekening en eventueel een voertuig.

Een voorbeeld. Een Vlaams inwoner overlijdt en laat drie erfgenamen na: de langstlevende partner, een zoon en een dochter. De nalatenschap bestaat uit de gezinswoning in Antwerpen, een appartement aan de Belgische kust en een huis in Mallorca. De langstlevende partner en de zoon wonen eveneens in Vlaanderen. Aangezien zij niet-inwoner zijn, dienen zij in Spanje enkel het huis in Mallorca aan te geven. De dochter is wel inwoner van Spanje en zal dus zowel het huis in Mallorca als het vastgoed in België aangeven bij de Spaanse fiscus. Daarnaast zijn alle erfgenamen verplicht om de aangifte van nalatenschap voor de Vlaamse erfbelasting in orde te maken.

De waardering van vastgoed is afhankelijk van de fiscale referentiewaarde. Hier vindt u meer informatie over de waardering van Spaans vastgoed.

Binnen welke termijn dient u de aangifte van nalatenschap in te dienen?

In principe is de termijn zes maanden vanaf overlijden om in Spanje de aangifte in te dienen.

Let op: de termijn van de Vlaamse aangifte van nalatenschap is vier maanden.

Waar dient u de aangifte in te dienen?

De Spaanse erfbelasting is afhankelijk van de autonome regio. U zal dus de nalatenschap aangeven bij het belastingkantoor van de bevoegde autonome regio.

Voor Spaanse inwoners wordt de bevoegde regio bepaald aan de hand van de gebruikelijke woonplaats van de erflater. De plaats waar de erflater de afgelopen 5 jaar het meest aantal dagen heeft gespendeerd, bepaalt de bevoegde regio. Als deze woonplaats niet duidelijk is, kijkt men naar de regio waar de erflater het meeste belastingen betaalde.

Wat als u resident bent en u erft van een persoon woonachtig in België of Nederland? In dat geval kunt u kiezen tussen de nationale regelgeving van de erfbelasting bij de Agencia Estatal de Administración Tributaria of de autonome regio van waar de goederen zijn gelegen. Als de nalatenschap geen activa in Spanje bevat, kunt u kiezen tussen de nationale regels of de regels van de autonome regio van uw woonplaats.

Een voorbeeld. U woont op Tenerife en u erft van een Belgisch inwoner een woning in Murcia. U kunt dan kiezen tussen de Spaanse nationale erfbelasting of de erfbelasting van Murcia. Als u daarentegen geen goederen erft in Spanje, maar bijvoorbeeld enkel een woning in Gent, heeft u de keuze tussen de nationale regels of de regels van de Canarias.

Voor niet-inwoners wordt de bevoegde regio bepaald aan de hand van de voornaamste locatie van het Spaanse vermogen. Als u bijvoorbeeld vastgoed erft in Alicante, is de bevoegde autonome regio de Comunidad Valenciana. Ook kunt u kiezen voor de nationale regels.

Let op met schenken als de begunstigde in Spanje woont.

Hoeveel erfbelasting betaalt u?

De toepasselijke autonome regio bepaalt de erfbelasting. Deze belasting verschilt sterk per regio. Zo zijn er regio’s waar u praktisch geen erfbelasting betaalt.

Hier vindt u een beknopt overzicht van de successierechten per regio.

Welke documenten heb ik nodig voor de aangifte van nalatenschap in Spanje?

De volgende documenten zijn onder andere noodzakelijk:

 • NIE-nummer erflater
 • NIE-nummers erfgenamen/legatarissen
 • Overlijdensattest erflater
 • Akte van erfopvolging
 • Spaanse nalatenschapsakte
 • Eigendomstitel vastgoed
 • Recent afschrift IBI
 • Bankattest Spaanse bankrekeningen
 • Uittreksel van het Spaans Centraal Register der Testamenten
 • Spaans testament (indien van toepassing)
 • Conformiteitsattest Spaans voertuig (indien van toepassing)

Heeft u nog vragen over de aangifte van nalatenschap? Confianz kan u bijstaan met zowel de aangifte van nalatenschap voor de Vlaamse erfbelasting als met de Spaanse erfbelasting. Neem gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands