Prijsherzieningsclausule bij nieuwbouw in Spanje

Wanneer u een nieuwbouw op plan koopt in Spanje, is de prijs in principe vast. Echter zien we sinds dit jaar af en toe een prijsherzieningsclausule in een koopcontracten voor nieuwbouw in Spanje. Hoe dient u hiermee om te gaan?

Wat is de gebruikelijke situatie?

Bij een koop op plan in Spanje staat de prijs vast. U koopt de woning aan een vaste prijs, vermeerderd met het dan toepasselijke btw tarief. De promotor mag de basisprijs niet wijzigen. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen.

Als u een meerwerk vraagt, kan er een impact zijn op de basisprijs. Zowel koper als promotor moeten akkoord gaan over de meerwerken en de prijzen ervan.

Daarnaast kan er in geval van een overmachtssituatie een bouwtechnische wijziging worden opgelegd. In dat geval heeft u de mogelijkheid om de prijsstijging te aanvaarden of om beroep te doen op uw bankgarantie om de door u reeds betaalde sommen te recupereren.

Lees meer over de mogelijkheid om de bouwplannen te wijzigen bij een koop op plan.

Tot slot kunnen de prijzen in het algemeen stijgen of de levertermijnen uitlopen. Dan dient de promotor in eerste instantie gelijkwaardige alternatieven aan te bevelen om de voorziene kwaliteit van het project te blijven vrijwaren. Wanneer alternatieve oplossingen (bijvoorbeeld een andere materiaalsoort) niet mogelijk zijn, kunt u zich wederom beroepen op de bankgarantie.

Hier vindt u meer informatie over de bankgarantie.

Wat is een prijsherzieningsclausule bij nieuwbouw in Spanje?

Een prijsherzieningsclausule bepaalt de omstandigheden en de voorwaarden waarmee de overeengekomen prijs kan worden gewijzigd. In een recent geval zagen we een clausule waarbij de prijs met een percentage wordt verhoogd als de Spaanse consumptieprijsindex op jaarbasis met meer dan 3,5% stijgt vanaf ondertekening van het contract.

We trachten dergelijke clausules in eerste instantie te verwijderen. Indien de promotor eist dat de clausule blijft behouden, dienen we de clausule zo nauwkeurig als mogelijk uit te werken. Op die manier tekent u geen blanco cheque.

Besluit

In de praktijk zien we nog steeds zeer weinig contracten met een prijsherzieningsclausule. We vermoeden dat enkele promotoren omwille van de hoge inflatie, prijsstijgingen en lange levertijden hun voorzorgsmaatregelen nemen. De meerderheid van de promotoren verhoogt evenwel hun prijzen vóór de nieuwe verkopen of bieden tijdelijk bepaalde projecten niet aan en kijken de kat uit de boom.

Heeft u vragen over nieuwbouw kopen in Spanje? Neem dan gerust contact op. Hier vindt u ook een overzicht van de verschillende stappen in het koopproces.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands