Kopen op plan in Spanje: wijziging van de bouwplannen

U moet het maar voorhebben. U koopt een woning op plan in Spanje en tijdens de bouw wijzigt de promotor de plannen. Niet altijd de meest aangename verrassing. Gelukkig gebeurt dit niet frequent bij kopen op plan in Spanje. En doorgaans hebben wijzigingen geen impact op de individuele wooneenheden. Echter zijn er dossiers waarbij er wel degelijk een impact is. Denk bijvoorbeeld aan een extra bijgebouw vlak voor een terras. Daarom vindt u in dit artikel meer uitleg over de mogelijkheid van de promotor om de bouwplannen na aankoop te wijzigen.

Contractuele vrijheid van de promotor

De promotor kan in zijn koopovereenkomsten opnemen dat hij de mogelijkheid heeft om het ontwerp van project te wijzigen. In de regel is dit niet per se negatief. Er bestaan immers gerechtvaardigde redenen om de plannen te wijzigen. Tijdens het bouwproces kunnen er bijvoorbeeld bouwtechnische problemen opduiken die een projectwijziging noodzakelijk maken. Ook kan de bevoegde overheid een wijziging opleggen.

Dergelijke (overmachts)situaties moeten remedieerbaar zijn via de onderhandse koopovereenkomst. Het is dus redelijk om de promotor achteraf nog de contractuele mogelijkheid te geven om de plannen te wijzigen. Natuurlijk mogen deze type clausules niet te verregaand zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat uw koop op plan zo veel als mogelijk overeenkomt met de projectontwerp zoals dit aan u werd voorgesteld.

Een ander belangrijk element bij een koop op plan is de bankgarantie: hier vindt u meer informatie hoe uw uw tussentijdse betalingen beschermt.

Hoe kunt u uw belangen vrijwaren?

In eerste instantie dienen we de scope van wijzigingsclausules te beperken. De toepassing ervan moet noodzakelijk en proportioneel zijn. De promotor mag het oorspronkelijk plan dat u aanvaardde dus zo weinig als mogelijk wijzigen. Er dient aangetoond te worden dat:

  • er zich een (onverwacht) bouwtechnisch probleem voordoet;
  • de wijziging noodzakelijk is om dit probleem adequaat op te lossen;
  • het alternatief respecteert het oorspronkelijke plan zo veel als mogelijk.

De promotor mag dan niet zomaar naar believen wijzingen aanbrengen. Ook niet in de gemene delen zoals de tuinen en het zwembad.

Daarnaast dienen we ons te verzekeren dat een eventuele wijziging geen impact heeft op de afgesproken kwaliteit van materialen, werken en de functionaliteit van het projectontwerp. De promotor mag dus geen wijziging aanbrengen teneinde goedkopere materialen te kunnen gebruiken. Tevens mag de wijziging bijvoorbeeld uw zicht niet belemmeren of later hinder veroorzaken.

Kopen op plan in Spanje: besluit

Bij vastgoed kopen op plan in Spanje is het altijd beter om te voorkomen dan te genezen. Het is aangewezen om uw koopovereenkomst te laten nakijken en wijzigingsclausules te beperken. Zo staat u sterker in uw schoenen bij eventuele latere conflicten.

Hier vindt u de aankoopprocedure van een koop op plan in Spanje uitgelegd. Als er vragen zijn over investeren in Spanje, kunt u ons gerust contacteren.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands