Spelregels voor afsluitingen op de perceelsgrens: wat kan en wat mag?

De laatste tijd krijgen we veel de vraag over wat kan en mag bij het plaatsen van afsluitingen op de perceelsgrens. Huidig artikel poogt een antwoord te bieden op de meest voorkomende vragen.

Kan ik mijn buur verplichten tot het plaatsen van een afsluiting?

Ja dit kan. In dit geval zal uw buur moeten bijdragen in de helft van de kosten. Belangrijk is dan wel dat u het eens bent over de hoogte en het materiaal van de afsluiting. Ook zal u met uw buur afspraken moeten maken over het onderhoud van de afsluiting. Bereikt u geen overeenstemming hierover, dan bestaat de mogelijkheid om u hiervoor naar de vrederechter te wenden.

Heb ik steeds de toestemming van mijn buur nodig voor het plaatsen van een afsluiting?

Indien u de afsluiting op de perceelsgrens wil plaatsen, is het zoals hierboven aangegeven steeds nodig dat u hierover een akkoord heeft met uw buur.

Lukt dit niet, dan kan u altijd overwegen om zelf een afsluiting te plaatsen. Deze zal dan aan uw kant van de perceelsgrens moeten staan. In principe hebt u hiervoor het akkoord van uw buur niet nodig, al is dit ook hier aan te raden.

Vanaf wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Onder bepaalde voorwaarden is het plaatsen van een afsluiting vrijgesteld van vergunning:

  • Voor gesloten afsluitingen tot een hoogte van twee meter in de zijtuin en de achtertuin, moet u in principe geen vergunning aanvragen. Dit evenwel op voorwaarde dat de woning hoofdzakelijk vergund is en dat de afsluiting zich binnen een straal van 30 meter van de woning bevindt. Is aan één van deze voorwaarden niet voldaan, dan zal u een vergunning moeten aanvragen.
  • Voor open afsluitingen tot een hoogte van twee meter in de zijtuin, de achtertuin en de voortuin. Er gelden geen bijzondere voorwaarden om op deze vrijstelling een beroep te doen.
  • Voor gesloten afsluitingen tot een hoogte van 1 meter in de voortuin. Ook voor deze vrijstelling gelden geen bijzondere voorwaarden.

Onder ‘open afsluiting’ wordt een afsluiting in draad of draadgaas verstaan. Alle andere types afsluitingen (bv. hekwerk) dienen als een gesloten afsluiting beschouwd te worden.

Let op: deze vrijstellingen gelden enkel indien hiervan niet afgeweken wordt in bijvoorbeeld een ruimtelijk uitvoeringsplan of een verkavelingsvergunning. Ook kunnen gemeentes strengere voorwaarden stellen aan deze handelingen. Of het kan zijn dat er strengere voorwaarden gesteld werden in een eerder verleende vergunning. Ook gelden deze vrijstellingen niet in de buurt van o.a. beschermde monumenten. In al deze gevallen primeren steeds deze strengere voorschriften.

Lees hier meer over vrijstelling van omgevingsvergunning.

Wat indien ik het niet eens ben met de door mijn buur geplaatste afsluiting?

Indien uw buur een vergunning moet aanvragen voor zijn afsluiting, is het steeds mogelijk om hiertegen in beroep te gaan.

Let wel op: vergunningsaanvragen voor afsluitingen vallen normaal onder de vereenvoudigde procedure.

Dit wil zeggen dat hierover geen openbaar onderzoek zal georganiseerd worden. Bij deze vereenvoudigde procedure is het bestuur enkel verplicht om het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen te vragen. Dit enkel voor zover de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom.

Hier vindt u meer informatie over een omgevingsvergunning aanvechten.

Voor andere aanvragen geldt geen verplichting om het standpunt van de aanpalende eigenaars in te winnen. In dit geval zal u moeten wachten tot als de buur zijn vergunning aanplakt. Vanaf het moment van aanplakking heeft u 30 dagen om hiertegen in beroep te gaan.

Heeft u andere vragen over de afsluiting van een perceelsgrens? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands