Aangifte van nalatenschap

Een overlijden is moeilijke en stresserende periode. Naast het verliezen van een dierbare wordt u ook geconfronteerd met verschillende formaliteiten en administratie. Eén van deze formaliteiten is de aangifte van nalatenschap voor de Vlaamse erfbelasting. U heeft als erfgenaam de wettelijke verplichting om een aangifte van nalatenschap in te dienen. Dit gaat dan ook gepaard met veel juridische en fiscale vragen. Onze cliënten ervaren deze procedure als een zware last.

Confianz biedt u daarom een totaalpakket voor de aangifte van nalatenschap. Op die manier betaalt u niet meer erfbelasting dan wettelijk vereist en beperkt u het risico op betwisting door de fiscus.

Belang van een correcte aangifte

Voor een aangifte van nalatenschap dient u heel de vermogenssituatie van de erflater in kaart te brengen. Hier gaat een hele juridische voorbereiding aan vooraf. Hoe waarderen we het vastgoed? Zijn er in het verleden schenkingen gebeurd? Van welke vrijstellingen en verminderingen kunnen we genieten? Een goede voorbereiding is dus cruciaal. De financiële gevolgen zijn dan ook aanzienlijk: een onjuiste aangifte kan leiden tot een hogere erfbelasting, boete of betwisting.

Administratieve ontzorging

Om die reden krijgt ons kantoor regelmatig de vraag om de aangifte van nalatenschap in orde te maken. Confianz biedt u een totaalpakket aan. Wij nemen alle mogelijke administratieve taken voor u en uw familie uit handen.

Niet alleen kunnen wij de nodige informatie bekomen bij officiële instanties, ook staan we u bij met de volledige voorbereiding. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over deze administratieve stappen.

Ook bij buitenlandse activa

Erft u goederen in het buitenland? Ook deze buitenlandse goederen dient u aan te geven. Confianz is gespecialiseerd in de aangifte van nalatenschap met buitenlands vastgoed.

Indien u bijvoorbeeld Spaans vastgoed erft, kunnen we de waarde ervan correct en tijdig opnemen. Daarnaast kunnen we ook de afwikkeling in Spanje in orde maken. Hier vindt u alvast meer informatie over de aangifte van nalatenschap met Spaans vastgoed.

Regelmatige en persoonlijke communicatie

Uw feedback en opmerkingen zijn belangrijk om de (familiale) situatie van de erflater te begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan het bekomen van een correcte waardering van bezittingen. Uw inzichten zijn dus zeker welkom. Daarom is het aangewezen dat we regelmatig en persoonlijk overleggen. Confianz streeft er naar om u periodiek te informeren over de stand van zaken.

Heeft u vragen over de aangifte van nalatenschap? Neem dan gerust contact op via het onderstaande formulier.