Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden van Confianz –  buitenland.

Bekijk de algemene voorwaarden van Confianz – binnenland.

Bekijk de Privacy Verklaring van Confianz. 

Websitegebruik

De bron- en doelcode alsook de inhoud van deze website geniet auteursrechtelijke bescherming en delen van de website zijn mogelijks ook beschermd door andere intellectuele eigendomsrechten, en mogen in beide gevallen niet overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Er wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt in de zin van artikel 4 van de Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (“ADEM Richtlijn”), zoals omgezet in nationaal recht, ten aanzien van enige reproducties en opvragingen van rechtmatig toegankelijke werken en andere materialen met het oog op tekst- en datamining. Zonder afbreuk te doen aan artikel 3 van de ADEM Richtlijn zijn dergelijke reproducties en opvragingen uitdrukkelijk verboden, indien geen toestemming van de rechthebbenden verkregen werd; hetgeen ook in de metagegevens van deze website werd opgenomen door middel van de implementatie van een TDMRep protocol. Gerenommeerde zoekmachines zoals Google of Bing worden geacht dergelijke toestemming te hebben verkregen tenzij anders aangegeven door de rechthebbenden. Gerenommeerde GenAI-tools zoals Google Bard of ChatGPT worden eveneens geacht dergelijke toestemming te hebben verkregen tenzij anders aangegeven door de rechthebbenden, op voorwaarde dat deze (i) zijn voorbestemd voor algemeen gebruik en niet beperkt zijn tot onroerend goed of erfenis of emigratie gerelateerde kwesties en (ii) niet geïmplementeerd zijn of gebruikt worden, onafhankelijk van de toegepaste techniek, op de website van een derde andere dan de gerenommeerde GenAI-tool aanbieder.

 
Nederlands