Vermogensbelasting in Portugal

Voor Belgen en Nederlanders die wensen te emigreren naar het zuiden, is Portugal zeker een fiscaal interessante bestemming. Echter vergeet men vaak de vermogensbelasting in Portugal. In dit artikel vindt u alvast meer uitleg.

Is er vermogensbelasting in Portugal?

Er is geen algemene vermogensbelasting in Portugal. Wel is er een vermogensbelasting specifiek voor residentieel vastgoed gelegen in Portugal: de Adicional Imposto Municipal Sobre Imóveis of AIMI. Deze belasting is eigenlijk een surplus bij de IMI, de gemeentelijke vastgoedbelasting.

Lees meer over belastingen op vastgoed in Portugal.

Voor wie geldt de AIMI?

De AIMI is van toepassing op iedereen die geheel of gedeeltelijk eigenaar is van residentieel vastgoed gelegen in Portugal. Het betreft dus zowel natuurlijke personen als vennootschappen. Ook openstaande nalatenschappen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, blote eigenaars, vruchtgebruikers en opstalhouders worden geviseerd.

Hoe berekent u deze vermogensbelasting?

Eerst neemt u de kadastrale waarde (Valor Patrimonial Tributário) als berekeningsbasis. Daarna verschilt de berekening naargelang u koopt als natuurlijke persoon of als vennootschap.

Voor privé personen geldt er een vrijstelling 600.000 euro per persoon. Een gehuwd koppel heeft in totaal een vrijstelling van 1.200.000 euro dankzij de mogelijkheid tot gezamenlijke aangifte. Vanaf 600.000 euro tot 1.000.000 euro betaalt u aan een tarief van 0,7%. Tussen 1.000.000 euro en 2.000.000 euro is het tarief 1%. Boven 2.000.0000 euro is het 1,5%.

Voor vennootschappen zijn er geen vrijstellingen, maar wel een vast tarief van 0,4%. Indien de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft in een belastingparadijs, is het tarief 7,5%.

Tot slot zijn de panden die in aanmerking kwamen voor een vrijstelling van de IMI in het voorgaande jaar, vrijgesteld.

Een voorbeeld. U heeft als gehuwd koppel verschillende woningen in de Algarve. De totale kadastrale waarde bedraagt 1.300.000 euro. Aangezien het koppel kan genieten van een totale vrijstelling van 1.200.000 euro, bedraagt de belastbare basis 100.000 euro. Het toepasselijk tarief is 0,7%. De jaarlijkse belasting komt dan neer op 700 euro. Indien het koppel evenwel eigenaar is via een vennootschap, bedraagt de belastbare basis 1.300.000 euro. Er zijn immers geen verminderingen voor vennootschappen. Het tarief is 0,4% en de jaarlijkse belasting bedraagt dan 5.200 euro.

Aftrekbaarheid vermogensbelasting in Portugal

De AIMI is aftrekbaar in de Portuguese personenbelasting. Dit is evenwel maar mogelijk in verhouding tot het aandeel van de verhuurde goederen in de totale kadastrale waarde, tenzij in geval dat de verhuring kadert in de exploitatie van vastgoed voor de uitoefening van een beroepsactiviteit (categorie B).

Betaalbaarstelling

De AIMI is betaalbaar op basis van uw vastgoed aangehouden op 1 januari. De aanslag/aangifte vindt plaats rond juni en de eigenlijke betaling rond september.

Heeft u vragen over vastgoed kopen in Portugal? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands