Onroerendgoedbelasting in Portugal

Net zoals in België wordt het bezitten of verhuren van vastgoed belast. Dit artikel zal de onroerendgoedbelasting in Portugal uitleggen voor niet-residenten. Daarnaast zijn er nog andere belastingen waar u best rekening mee houdt.

Lees meer over de belastingen bij aankoop van vastgoed in Portugal.

De gemeentelijke onroerendgoedbelasting in Portugal

De gemeentelijke belasting op onroerend goed is de IMI. Het lokale belastingkantoor berekent de IMI op basis van de kadastrale waarde. Elke gemeente kan de voorwaarden vastleggen, maar hou rekening met tarieven van tussen 0,3 – 0,8%. Indien u echter woonachtig bent in een belastingparadijs bedraagt het tarief 7,5%. De IMI wordt jaarlijks vastgesteld op 31 december.

De vermogensbelasting in Portugal

Voor eigenaars van vastgoed is er naast de IMI ook een vermogensbelasting of AIMI. Er geldt een vrijstelling van  600.000 euro per persoon. Wanneer u evenwel eigenaar bent van een vastgoed in Portugal via een vennootschap, geldt deze vrijstelling niet. De tarieven voor natuurlijke personen gaan tot maximaal 1,5%. Voor vennootschappen is er vast tarief van 0,4%.

Hier vindt u meer gedetailleerde informatie over de vermogensbelasting in Portugal.

Verhuren aan residenten (Anexo F)

We maken een onderscheid gemaakt tussen verhuren aan residenten en verhuren aan niet-residenten. Deze tweede categorie heeft voornamelijk betrekking op toeristen.

Het algemeen tarief op huurinkomsten bedraagt 28%. Het belastingregime van uw huurinkomsten is echter afhankelijk van uw eigen residentie. Zo kunt u als fiscaal resident in Portugal opteren om uw huurinkomsten op te nemen in de progressieve inkomstenbelasting. Dit is evenwel enkel voordelig als u jaarlijks (en wereldwijd) minder dan 7.091 euro aan inkomsten heeft (behoudens eventuele verminderingen of vrijstellingen). In dat geval bevindt u zich in de laagste progressieve schrijf van 14,5%.

Als niet-resident in Portugal betaalt u het vaste tarief van 28%. Weet wel dat u de bewezen kosten verbonden aan de verhuuractiviteit kan aftrekken. Denk aan onderhoudskosten en de IMI.

Hoe worden uw Portuguese inkomsten uit onroerend goed belast in België?

Verhuren aan toeristen (Anexo B)

Wanneer u op een professionele wijze verhuurt aan toeristen via tijdelijke contracten en mits het hebben van een verhuurlicentie, geldt er een vereenvoudigd regime. Hoewel het tarief van 28% onveranderd blijft, bedraagt de belastbare basis slechts 35% van de werkelijke huurinkomsten. Wanneer u dus bijvoorbeeld een bruto huurinkomen heeft van 1.000 euro, betaalt u slechts 28% op 350 euro, namelijk 98 euro. U kunt geen kosten aftrekken.

Nadeel is echter dat u zich moet registeren als onderneming. Dit heeft gevolgen op uw sociale zekerheidsbijdragen en op de btw. Weet dat u geen btw hoeft aan te rekenen indien u minder dan 10.000 euro aan inkomsten ontvangt. Boven de 10.000 euro dient u 6% btw aan te rekenen.

(De bovenstaande regimes gelden als de huurinkomsten lager zijn dan 200.000 euro per jaar.)

Lees meer over investeren in Portugal.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands