Belastingen en kosten bij de aankoop van een woning in Portugal

Als u een woning koopt in Portugal, zult u bijkomende belastingen betalen op de aankoopprijs. Dit artikel zal meer toelichting geven over de extra kosten en belastingen bij de aankoop van een woning in Portugal.

De IMT of gemeentelijke overdrachtsbelasting

De IMT is een overdrachtsbelasting voor de gemeente. De toepasselijke tarieven zijn afhankelijk van het type woning en de reden van aankoop. Zo heeft de IMT voor residentiële gebouwen een progressief tarief. Indien de aankoopprijs zich situeert tussen 92.407 euro en 574.323 euro, betaalt u doorgaans zo’n 4 à 5 procent op de aankoopprijs. Als de aankoopprijs hoger is dan 574.323 euro, geldt er een vast tarief van 6%.

Indien u echter een Portuguese woning koopt met het oog op permanente bewoning, zijn de schijven in de progressieve belasting lager. Om van deze gunstigere belasting te genieten, dient u dit te vermelden in de notariële koopakte. U heeft dan zes maanden tijd om te verhuizen.

Registratierechten in Portugal

Naast de IMT betaalt u op de aankoopprijs ook 0,8 procent aan registratierechten in Portugal. Dit is een vast tarief.

BTW

In Portugal is er geen btw op onroerende goederen. Bij nieuwbouwwoningen wordt er echter wel 23% btw gerekend op de bouw- en materiaalkosten, maar de geafficheerde verkoopprijs is in principe inclusief btw.

Let op: ook bij nieuwbouw dient u de IMT en het registratierecht te betalen.

Notariskosten en kadaster

Hoewel de rol van de notaris gedurende het koopproces beperkt is, draagt u de notariskosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de koopprijs, maar reken hiervoor zo’n 1 à 2%.

Daarnaast dienen uw eigendomstitels ingeschreven te worden in het kadaster. Dit is een vaste kost van 250 euro.

Erelonen en administratiekosten van een onafhankelijk raadsman

Omdat de notaris in Portugal u niet adviseert over de juridische situatie van de woning is het belangrijk dat u een raadsman bij de hand neemt. Hij zal u adviseren over de eigendomssituatie, zakelijke rechten, hypotheken & schulden, openstaande belastingen en de stedenbouwkundige situatie van het onroerend goed.

De erelonen van een onafhankelijk raadsman zijn eveneens afhankelijk van de aankoopprijs en de complexiteit van de zaak.

Ook zijn er administratieve kosten voor bijvoorbeeld het opvragen van officiële documenten en het overzetten van elektriciteits- en watercontracten op uw naam. Reken hiervoor tussen de 250 en de 400 euro.

Besluit

De bijkomende kosten op een aankoop van een woning in Portugal zijn doorgaans veel lager dan bijvoorbeeld in België of Spanje. De registratierechten in Portugal en andere belastingen zijn immers aanzienlijk gunstiger. Als u een woning koopt met een budget van 200.000 euro, komt u ongeveer in zijn totaliteit op zo’n  7,5 -8% extra kosten.

Lees meer over het koopproces in Portugal.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands