Kopen in Portugal: 4 stappen

Vastgoed kopen in Portugal verloopt anders dan in België of Nederland. Daarom zal dit artikel het koopproces uitleggen aan de hand van vier stappen.

De eerste stap: administratieve voorbereiding

Eens u een geschikte woning heeft gevonden via een makelaar, start de administratieve voorbereiding. Zo zal u een NIF-nummer nodig hebben. Dit is een fiscaal nummer om uw Portuguese belastingen te betalen.

Optioneel kunt u ook reeds een bankrekening in openen in Portugal. Dit is echter niet verplicht tijdens het aankoopproces, maar kan uiteraard gemakkelijk zijn voor de betaling van nutsvoorzieningen, belastingen en andere kleine kosten.

Het belangrijkste aspect van de administratieve voorbereiding is de juridische controle van het onroerend goed. Wanneer u een woning koopt in België of Nederland, is deze taak de verantwoordelijkheid van de notaris. In Portugal is dit niet het geval: u bent zelf verantwoordelijk om uw woning te laten controleren.

Een juridische controle betreft het onderzoek naar eigendomstitels, aanwezigheid van huurders, de stedenbouwkundige situatie en eventuele openstaande schulden en hypotheken. Indien het juridisch onderzoek een positief resultaat oplevert, kunt u overgaan tot de tweede stap.

Hoe kunt u een NIF-nummer aanvragen?

De tweede stap: het compromis

Kopen in Portugal werkt net zoals in België en Nederland met een compromis. Dit is de bindende onderhandse koopakte. Hierin kunnen nog specifieke voorwaarden worden bedongen, zoals bijvoorbeeld regularisaties van bouwovertredingen.

Doorgaans betaalt u na ondertekening van het compromis ook een voorschot van 10% van de aankoopprijs.

De derde stap: naar de notaris

Vanaf dat u een NIF-nummer heeft en de compromis werd ondertekend, bent u klaar om naar de notaris te gaan. De notariële koopakte wordt dan ondertekend, waarna u officieel eigenaar bent van de woning.

Ook zal de notaris toezien dat u de overdrachtsbelastingen correct betaalt. U dient twee soorten overdrachtsbelastingen te betalen.

Eerst is er de IMT (Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis). Deze belasting heeft een progressief tarief van 0% tot een maximum van 6% op de aankoopwaarde van het onroerend goed. Daarnaast is er een registratiebelasting van 0,8%.

De overdrachtsbelastingen in Portugal zijn dus aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld in België of Spanje.

Lees meer over de belastingen en kosten bij aankoop van een woning in Portugal.

Vierde stap: inschrijven van het eigendomsoverdracht

Wanneer u de notariële koopakte heeft ontvangen, kunt u uw eigendomstitels inschrijven in het kadaster. Dit is nodig om uw eigendomsrecht af te dwingen. De notaris registreert uw titels niet.

Tot slot worden de contracten voor water en elektriciteit op uw naam gezet.

Kopen in Portugal: besluit

Een woning kopen in Portugal is anders dan in het thuisland. Het belangrijkste verschil is de rol van de notaris: hij doet geen juridische controles op de gekochte woning, waardoor u weinig zekerheden heeft.

Daarom is het de taak van uw raadsman om ervoor te zorgen dat u veilig koopt. Confianz kan u begeleiden in elke stap van het koopproces, dit vanaf het aanvragen van een NIF-nummer, tot de juridische afhandeling van uw investering, tot het overzetten van de water- en elektriciteitscontracten.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands