Een bouwovertreding: wat zijn de gevolgen voor uw vastgoed?

Vaak krijgen we de vraag of een bepaalde handeling een bouwovertreding uitmaakt. Het gaat dan vaak om werken die reeds uitgevoerd zijn en waarvan men zich nadien de vraag stelt of hier een vergunning voor nodig was. Of dat men bij nader onderzoek tot de vaststelling komt dat men toch een vergunning had moeten aanvragen. Hieraan gekoppeld rijst meestal ook de vraag naar de gevolgen van de bouwovertreding. Bijvoorbeeld of men verplicht kan worden om het gebouw terug af te breken of het zwembad terug dicht te maken.

Wanneer is er sprake van een bouwovertreding?

Er is in principe sprake van een bouwovertreding wanneer iets zonder vergunning of niet conform het plan gebouwd werd. Elke afwijking van het plan, hoe beperkt ook, kwalificeert in principe als een bouwovertreding. Zo zal er sprake zijn van een bouwovertreding wanneer u het zwembad groter heeft uitgevoerd dan vergund. Of bijvoorbeeld wanneer u van een terras een overdekte veranda gemaakt heeft.

Ook het wijzigen van de functie van een gebouw zonder vergunning is in bepaalde gevallen een bouwovertreding. U mag bijvoorbeeld niet zomaar een oude hoeve omvormen tot een B&B of van een woning een winkelpand maken. Ook zijn de mogelijkheden van een zonevreemde woning beperkt.

De spelregels voor het bijbouwen aan een bestaande woning kan u hier nalezen.

Op mijn woning rust een bouwovertreding: wat nu?

Wanneer blijkt dat er sprake is van een bouwovertreding, heeft u drie opties:

  • het gebouw aanpassen zodat het in overeenstemming is met de plannen.
  • een vergunning aanvragen voor de regularisatie van de bouwovertreding.
  • niets doen en de bouwovertreding niet regulariseren.

Deze laatste optie is echter steeds minder aangewezen. Op deze manier blijft de bouwovertreding immers bestaan en kan u hier vroeg of laat voor gesanctioneerd worden. Ook kan het zijn dat u later problemen ondervindt wanneer u voor andere werken een vergunning aanvraagt. Of wanneer u het gebouw wil verkopen. De koper kan de aanwezigheid van een bouwovertreding immers steeds gebruiken om de prijs te drukken.

Meer informatie over waar u op moet letten bij de aankoop van vastgoed met een bouwovertreding vindt u hier.

Kan ik verplicht worden om het gebouw af te breken of aan te passen?

Ja dit kan. In de wetgeving zijn hiertoe verschillende mogelijkheden opgenomen. Zo kan de overheid u immers verplichten om bouw- of aanpassingswerken uit te voeren door middel van een procedure voor de rechtbank. Dit kan zelfs op straffe van een dwangsom per dag dat u de werken niet heeft uitgevoerd na een bepaalde termijn. Soms is zulk een procedure voor de rechtbank zelfs niet nodig en kan men u dit opleggen zonder eerst naar de rechtbank te moeten gaan. In dit laatste geval kan u wel tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Vlaamse Regering.

Ook is het steeds mogelijk dat uw buur een vordering instelt bij de rechtbank. Bijvoorbeeld wanneer deze hinder ondervindt van de bouwovertreding. Ook hier kan de rechter afbraak- of aanpassingswerken bevelen.

Hier vindt u meer informatie over een omgevingsvergunning aanvechten.

Niels Vansimpsen legt uit

Besluit: een bouwovertreding en de gevolgen erva

Vanaf u werken uitvoert zonder vergunning of niet conform het goedgekeurde plan, is er in principe sprake van een bouwovertreding. De gevolgen zijn vaak financieel van aard: uw woning is minder geld waard. Daarnaast kunnen er ook drastischere gevolgen zijn, bijvoorbeeld de verplichting tot de uitvoering van afbraak- of aanpassingswerken. Daarom is de regularisatie van een bouwovertreding aangewezen.

Hier vindt u meer informatie over de regularisatie van een bouwovertreding.

Heeft u vragen over een bouwovertreding en de gevolgen ervan op uw vastgoed? Of denkt u aan regularisatieprocedure? Neem dan gerust contact op met onze advocaat omgevingsrecht.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands