Erven van een persoon uit het buitenland? Veelvoorkomende vragen

Erven van een persoon uit het buitenland leidt tot veel vragen. Niet alleen verliest u een dierbare, maar u wordt ook geconfronteerd met zowel de lokale als de Belgische regels. Daarom vindt u in dit artikel een overzicht van enkele veelvoorkomende vragen.

1. Waar dien ik het overlijden te melden?

Doorgaans dient u eerst de lokale autoriteiten te verwittigen. In bijvoorbeeld Spanje zal eerst een dokter het overlijden vaststellen en het “Certificado Médico de Defunción” opmaken. Binnen 24 uur dient u (of de begrafenisondernemer) het overlijden te melden bij de lokale burgerlijke stand. In principe moet in Spanje tussen het 24ste en 48ste uur na overlijden de begrafenis plaatsvinden. Daarna ontvangt u de overlijdensakte.

Tevens brengt u het Belgisch consulaat op de hoogte. U heeft ook de mogelijkheid om de buitenlandse overlijdensakte neer te leggen bij de burgerlijke stand in België.

Hier vindt u meer informatie over consulaire hulp.

2. Wie behandelt de afwikkeling van de nalatenschap?

De lokale gebruikelijke instantie van de woonplaats van de erflater zal instaan voor de afwikkeling van de nalatenschap. In Spanje zullen de erfgenamen een lokale notaris aanstellen om de nalatenschapsakte op te maken, meestal in samenspraak met een juridisch kantoor. In bepaalde situaties kan ook een Belgische notaris worden aangesteld voor de gehele nalatenschap.

3. Welk erfrecht is van toepassing?

Het erfrecht het land van de woonplaats van de erflater is van toepassing op het wereldwijde vermogen. Dit betekent dat als de erflater woonachtig was in Spanje, het Spaans erfrecht geldt voor de hele nalatenschap. Indien de erflater evenwel een testament opmaakte en een keuze maakte voor het erfrecht van het land van zijn nationaliteit, kan het Belgisch erfrecht van toepassing zijn.

Hier vindt u meer informatie over een Spaans testament.

4. Betaal ik erfbelasting in België?

Als u erft van een niet-inwoner van België is er geen erfbelasting. Enkel het zogenaamde “recht van overgang” geldt. Deze belasting is vergelijkbaar met de erfbelasting, maar heeft enkel betrekking op onroerende goederen. Indien u dus vastgoed gelegen in België erft van een niet-inwoner, zal u de aangifte van het recht van overgang indienen. Concreet zal u moeten kijken in welk gewest deze onroerende goederen zijn gelegen en in welk gewest het hoogste kadastraal inkomen wordt verkregen.

Als u geen vastgoed gelegen in België erft van een persoon woonachtig in het buitenland, bent u geen Belgische belastingen verschuldigd.

Lees meer over het begrip niet-inwoner.

5. Betaal ik erfbelasting in het land van overlijden?

Bij het erven van een persoon uit het buitenland betaalt u doorgaans ook de lokale erfbelasting. Het belastingstelsel verschilt natuurlijk van land tot land.

Spanje. Als u erft van iemand woonachtig in Spanje zonder zelf in Spanje te wonen, betaalt u erfbelasting op alle goederen gelegen in Spanje. Deze tarieven en berekeningswijzen zijn afhankelijk van de autonome regio. Hier vindt u meer informatie over de aangifte nalatenschap in Spanje.

Portugal. Hetzelfde principe van Spanje geldt voor Portugal. Echter is de Portuguese erfbelasting gunstig. U betaalt geen erfbelasting op nalatenschappen in rechte lijn. Overige nalatenschappen worden belast aan 10%. Hier vindt u meer informatie over de erfbelasting in Portugal.

Frankrijk. Frankrijk bekijkt elke directe of indirecte link naar Franse activa. Hier vindt u meer informatie over de erfbelasting in Frankrijk.

Let op: als u zelf woonachtig bent in het buitenland, zal u mogelijks ook erfbelasting betalen in het land van uw woonplaats.

Heeft u vragen over erven van een persoon uit het buitenland of de aangifte nalatenschap? Neem dan gerust contact op. Confianz staat u bij met zowel de aangifte nalatenschap Vlaanderen als de afwikkeling van een nalatenschap in Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands