Vanaf 1 juni 2018 wettelijke basis voor consulaire bijstand. Wat houdt dit in?

Als er iets gebeurd tijdens uw verblijf in Spanje, kan u beroep doen op bijstand van het Belgische consulaat. Consulaire hulp voor Belgen in het buitenland bestaat immers al jaar en dag.

In het verleden werd consulaire bijstand echter niet wettelijk geregeld of vastgelegd. Vanaf 1 juni 2018 bestaat er evenwel een wettelijke basis voor omstandigheden waarin consulaire bijstand kan worden verleend.

In welke situaties kan ik beroep doen op het consultaat?

De nieuwe wet legt een aantal concrete situaties vast waarin u hulp of bijstand kan verwachten:

– overlijden;
– ernstig ongeval;
– slachtoffer van een ernstig misdrijf;
– een onrustwekkende verdwijning;
– aanhouding of hechtenis;
– extreme noodtoestand;
– consulaire crisis;
– internationale kinderontvoering waarvan het kind en/of ouder Belg is.

U kan dan het consultaat contacteren voor hulp.

Let op: vooraleer u beroep kan doen op het consulaat, dient u aan te tonen dat alle andere hulpmogelijkheden door derden zijn uitgeput. Denk bijvoorbeeld aan bijstand van een werkgever, uw ziekenfonds, touroperators of familieleden. Bijstand wordt dus aanzien als laatste redmiddel.

Enkel voor Belgen en bepaalde EU-burgers

De consulaire bijstand is er enkel voor Belgen en voor niet-vertegenwoordigde EU-burgers. Die laatsten zijn EU-burgers waarvan hun thuisland geen consulaat heeft in de regio.

Zijn er beperkingen?

De wet wijst tevens op uw verantwoordelijkheden. Zo zullen er situaties zijn waarin u geen recht heeft op consulaire bijstand. Als u bijvoorbeeld buitensporige risico’s neemt zonder toepasselijke verzekering, zal u niet altijd kunnen rekenen op consulaire hulp.

De wet maakt ook gewag van probleemlanden. Indien u bijvoorbeeld reist naar een land waarvan de FOD Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies heeft gegeven, of naar een land waarin een gewapend conflict woedt, kan u in principe geen hulp van de consulaire diensten aanvragen. Gelukkig is dit voor Spanje op heden nog niet het geval.

In welke steden vind ik een Belgisch consultaat?

België heeft verschillende consulaten in Spanje. U vindt het Belgische consulaat-generaal te Madrid. De andere consulaten zijn gevestigd te Alicante, Barcelona, Palma de Mallorca en te Santa Cruz.

Vind meer informatie over de Belgische consulaire diensten in Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands