Een Spaans testament: wat zijn de voordelen?

In dit artikel bespreken we het nut van een Spaans testament voor niet-residenten. Met een Spaans testament verzekert u een snelle en eenvoudige afwikkeling van uw nalatenschap. Dit bespaart uw partner en erfgenamen veel kosten en administratieve rompslomp. 

We bespreken twee concrete voordelen.

Voordeel 1: Minder administratie en kosten voor uw erfgenamen

Een Spaans testament zal de afwikkeling van de nalatenschap in Spanje aanzienlijk vergemakkelijken én versnellen. Daarenboven is de opmaak van een lokaal testament goedkoper dan de afwikkeling van de nalatenschap zonder testament.

Uw erfgenamen zullen na uw overlijden niet geconfronteerd worden met verschillende procedures zoals beëdigde vertalingen en de aanvraag van documenten bij verschillende instanties. Zo bespaart u uw erfgenamen administratieve rompslomp.

Lees meer over de afwikkeling van een nalatenschap in Spanje.

Voordeel 2: U heeft zekerheid

Het Spaans erfrecht is gelijkaardig aan het Belgische erfrecht, maar er zijn belangrijke verschillen. In Spanje heeft de erflater in het algemeen minder vrijheid over zijn nalatenschap.

Het toepasselijke erfrecht hangt in de regel af van de vestigingsplaats van de erflater. Indien u geen testament opmaakt, zal het erfrecht van uw thuisland van toepassing zijn. Als uw permanente verblijfplaats zich in België bevindt, zal in principe het Belgisch recht gelden.

Wanneer u daarentegen permanent in Spanje verblijft, zal het Spaans erfrecht van toepassing zijn en is uw nalatenschap onderworpen aan de Spaanse regels.

Met een Spaans testament hebben uw erfgenamen zekerheid. U kunt kiezen tussen het erfrecht van het land van uw nationaliteit of het land van uw woonplaats. Denk aan een situatie waarbij u in beide landen regelmatig verblijft en u zowel in België als in Spanje nog activa heeft. Een testamant zorgt dan voor uitsluitsel.

Met andere woorden: met een Spaans testament zorgt u ervoor dat het Belgische erfrecht geldt. De keuze voor het Belgisch erfrecht geeft u dus meer vrijheid over de verdeling van uw nalatenschap en maakt de afwikkeling ervan voor uw erfgenamen duidelijker.

Lees meer over de geldigheid van een huwelijksovereenkomst in Spanje.

Verplicht?

Een Spaans testament is niet verplicht.

Als u meer informatie wenst over de te betalen erfbelasting in Spanje of over Spaanse schenkingen, komt u hier meer te weten over successierechten in Spanje en schenken in Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands