Spaanse successierechten: berekeningswijze

Als Belg met onroerende goederen in Spanje zullen er Spaanse successierechten verschuldigd zijn op uw nalatenschap. De Spaanse erfbelasting wordt gedeeltelijk op nationaal niveau en gedeeltelijk op regionaal niveau geregeld en is daarom erg complex. Deze bijdrage zal de berekeningswijze van Spaanse successierechten uitleggen. U mag echter niet vergeten dat naast de Spaanse successierechten ook de erfbelasting in België van toepassing kan zijn.

Wanneer betaal ik Spaanse successierechten?

Erfgenamen zijn Spaanse successierechten verschuldigd wanneer zij inwoner zijn van Spanje of wanneer er zich goederen gelegen in Spanje in de nalatenschap bevinden.

Hier vindt u meer informatie over de aangifte van nalatenschap in Spanje.

Belastbare basis

Successierechten in Spanje worden berekend op basis van het erfdeel van de erfgenaam en niet op de gehele nalatenschap zelf. Er zijn evenwel verschillende verminderingen van toepassing die worden bepaald door de regio’s. De waarde van het vastgoed wordt bepaald door de Spaanse overheid. Spanje hanteert een minimale referentiewaarde per pand. Deze fiscale referentiewaarde is het uitgangspunt voor de erfbelasting. Wij kunnen deze schatting voor u opvragen.

Hier vindt u meer informatie over de fiscale referentiewaarde in Spanje.

Let op: erfgenamen kunnen niet over de nalatenschap beschikken vooraleer zij de erfbelasting hebben betaald.

Spaanse successierechten voor residenten en niet-residenten

Voor 2015 werden residenten en niet-residenten ongelijk behandeld in Spanje. Het Europese Hof van Justitie heeft Spanje hiervoor veroordeeld. Na 2015 heeft de Spaanse wetgever de erfbelasting aangepast, zodat er nu wel een gelijke behandeling bestaat en ook niet-residenten kunnen genieten van verminderingen. Daarnaast is er een recht op terugbetaling van de te veel betaalde belasting voor legaten voorafgaand aan 2015.

Tarieven

Spaanse successierechten worden belast via een tarief vanaf 7,65% tot 34%.

Er zijn echter verschillende verminderingen mogelijk.

  • De afstammelingen tot 21 jaar hebben een recht op belastbaar minimum vanaf 15.956,87 euro tot 47.858,59 euro, afhankelijk van de leeftijd.
  • De erfgenamen in rechte lijn, eerste graad (kinderen en ouders) ouder dan 21 jaar en de langstlevende echtgenoot hebben recht op een belastbaar minimum  vanaf 15.986,87 euro.
  • Andere familieleden hebben recht op een belastbaar minimum vanaf 7.993,46 euro.

Dit zijn minimumvoorwaarden. Elke regio kan het belastbaar minimum verhogen. Onderaan bespreken we de verminderingen in enkele autonome regio’s.

In de regio Valencia

  • De afstammelingen tot 21 jaar hebben een recht op belastbaar minimum vanaf 100.000 euro tot 156.000 euro, afhankelijk van de leeftijd en een bijkomende belastingvermindering van 75%.
  • De erfgenamen in rechte lijn, eerste graad (kinderen en ouders) ouder dan 21 jaar en de langstlevende echtgenoot hebben recht op een belastbaar minimum van euro 100.000 euro en een bijkomende belastingvermindering van 50%.

In geval van permanente residentie in Valencia zal de belastbare basis van de gezinswoning verminderd worden met 95% met een maximumvermindering van 150.000 euro op voorwaarde dat:

  • de erfgenamen in eerste graad en/of de overlevende echtgenoot ouder zijn dan 65 jaar en twee jaar voorafgaand aan het overlijden samenleefden met de erflater;
  • het onroerend goed gedurende vijf jaar voorafgaand aan het overlijden werd gebruikt als gezinswoning.

In de regio Murcia

De afstammelingen in eerste graad onder de 21 jaar hebben recht op een vermindering van het belastingtarief van 99% op de gezinswoning. Afstammelingen ouder dan 21 jaar en de langstlevende echtgenoot kunnen genieten van een vermindering van 60% op het belastingtarief. Update: vanaf januari 2018 bedraagt de vermindering 99%.

In de regio Andalusië

In Andalusië wordt de belastbare basis van de gezinswoning verminderd met 99,99% in geval van permanente residentie in Spanje. Daarnaast geldt er een belastbaar minimum ten belope van 1.000.000 euro voor de erfgenamen in rechte lijn, de eerste graad (kinderen en ouders) en de langstlevende echtgenoot.

Update 2019: nalatenschappen in Andalusië boven het belastbaar minimum van 1.000.000 euro zullen voor 99% vrijgesteld worden.

Wenst u meer informatie? U kunt hier verder lezen over Spaanse testamenten en schenken in Spanje.

Laatste update: maart 2022.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands