Een huis kopen in Spanje op plan: vijf tips

Een huis kopen in Spanje op plan kan gepaard gaan met onzekerheid. Als investeerder betaalt u meestal  een voorschot zonder dat de werken al werden gestart. Dit kan riskant zijn. Daarom bespreekt dit artikel vijf concrete tips over de aankoop van een woning in Spanje op plan.

Lees meer over het koopproces bij nieuwbouw.

1. Wat is de reputatie van de projectontwikkelaar?

Probeer zo veel als mogelijk informatie te bemachtigen over de projectontwikkelaar. Wat zijn voorgaande realisaties? Met welke partijen wordt er samengewerkt? Welke garanties worden er gegeven met betrekking tot uw betalingen? Dit zijn vragen die u kan stellen tijdens het initiële verkoopgesprek.

2. Beschikt de projectontwikkelaar over de vereiste vergunningen?

Een huis kopen in Spanje op plan gaat samen met de nodige vergunningen. De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor de licencia de obra. U kunt trouwens navragen bij het urbanismo of de projectontwikkelaar effectief in orde is met de stedenbouwkundige vereisten. Het is uiteraard belangrijk dat er wordt gebouwd in een bouwzone en bijvoorbeeld niet in landbouwgebied. Daarnaast kunt u nakijken of er geen andere bouwprojecten zijn gepland in de buurt. Dit kan immers een invloed hebben op de toekomstige waarde van uw pand.

Tot slot is het belangrijk dat bouwproject zoals het aan u werd voorgesteld ook effectief overeenkomt met de registratie in het kadaster. Dit kan u nagaan aan de hand van het certificación catastral en het plan parcial.

3. Is de projectontwikkelaar in orde met zijn financiële verplichtingen?

Hier zijn vijf punten belangrijk. Eerst dient u zeker te zijn dat de projectontwikkelaar eigenaar is van de bouwgrond. Dit kunt u opvragen via het document escritura de compra. Daarna kunt u controleren dat er geen leningen verbonden zijn aan de grond. Dit kunt u te weten komen via de nota simple in het landregister. Ten derde kunt u verifiëren dat de projectontwikkelaar zijn belastingen heeft betaald, in het bijzonder de impuesto sobre bienes inmuebles. Deze belastingschuld gaat immers over op de koper. Als voorlaatste punt kunt u nagaan dat de aannemer is verzekerd voor de tienjarige aansprakelijkheid via de seguro decenal. Tot slot is het belangrijk dat uw betalingen worden gedekt door een geldige bankgarantie.

Lees meer over de bankgarantie in Spanje.

4. Wat zijn de belangrijke contractuele bepalingen in de koopovereenkomst?

Een aantal contractuele bepalingen zijn essentieel in de koopovereenkomst. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat u een globale prijs afspreekt met duidelijke betalingstermijnen. Naast de betalingsmodaliteiten is een duidelijke uitvoeringstermijn onontbeerlijk. Bij voorkeur koppelt u er vertragingsboetes aan vast.

Ook is duidelijkheid over de latere gemeenschappelijke kosten gewenst. Daarnaast kunt u een lijst van de technische specificaties, de memoria de calidades, en de bouwplannen opnemen in het contract.

Tot slot dient u na te kijken of er geen ‘bijzondere voorwaarden’ zijn. Zo hebben we reeds meegemaakt dat de projectontwikkelaar geen zwembaden hoeft aan te leggen indien hij niet alle appartementen verkocht kreeg. ‘Toevallig’ werd er één appartement in het complex niet afgewerkt…

Tip: als men u gratis toestellen belooft, neem dit dan op in de compromis.

5. Zijn de certificaten met betrekking tot de afwerking van het pand in orde?

Nieuwbouw vereist een aantal certificaten bij de voorlopige oplevering. De architect geeft zijn finale goedkeuring via de certificado final de obra. Ook de goedkeuring van de gemeente is essentieel: de licencia de primera ocupación bevestigt dat de bouwnormen werden gerespecteerd. Vergeet daarnaast niet de declaración de obra nueva y division horizontal op te vragen.

Lees meer over het attest Cedula de Habitabilidad.

Ook heeft u bij nieuwbouw ook garantie voor de verborgen gebreken. Voor gebreken bij de afwerking, geldt er een termijn van 1 jaar na oplevering of 6 maanden na de koop. Voor de gebreken met een ernstige impact op de leefbaarheid, is er een garantietermijn van 3 jaar. Tot slot is er de verplichte tienjarige aansprakelijkheid voor nieuwbouw.

Lees meer over de zichtbare en verborgen gebreken.

Heeft u vragen over kopen in Spanje? Maak gerust een vrijblijvende afspraak. 

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands