Wat met uw huwelijksovereenkomst in Spanje?

In deze bijdrage bespreken we de gevolgen van een emigratie naar Spanje op uw huwelijksovereenkomst. Blijven de afspraken in het huwelijkscontract nog geldig na emigratie?

Wat is het huwelijksvermogensrecht?

Het huwelijksvermogensrecht zijn de regels die bepalen wanneer welke partner wat toekomt. Indien u bijvoorbeeld huwt zonder overeenkomst, onder het wettelijk stelsel, creëert u een gemeenschappelijk vermogen met uw partner. In principe behoren al uw persoonlijke inkomsten (aanwinsten) dan toe aan het gemeenschappelijk vermogen, uitgezonderd schenkingen, erfenissen en de inkomsten verkregen voorafgaandelijk aan het huwelijk. Daarnaast is er het stelsel van scheiding van goederen waarbij de inkomsten in principe niet toebehoren aan een gemeenschappelijk vermogen, maar eigen blijven. Voor de volledigheid is er ook nog de volledige gemeenschap van goederen, waarbij in principe al het vermogen gemeenschappelijk is.

Een tussenvorm tussen gemeenschap van goederen en scheiding van goederen is echter mogelijk. Concreet kunnen partners via een huwelijksovereenkomst afspraken vastleggen over de verdeling van het opgebouwde vermogen. En dit op basis van hun persoonlijke situatie en behoeften. Denk bijvoorbeeld aan huwelijksvoordelen of een verrekenbeding.

Meer uitleg over impact van een huwelijksovereenkomst op de aankoop van een woning in Spanje vindt u hier.

U bent gehuwd vóór 29 januari 2019

In dat geval blijft het Spaans recht van toepassing. Voor de geldigheid van het huwelijkscontract, kijkt men eerst naar het recht van het land van uw nationaliteit op moment van het huwelijk. Indien dit geen oplossing is, kijkt men naar het recht van de woonplaats van de individuele partners. Als ook dit geen uitwerking heeft, kijkt de Spaanse wetgever naar het recht van de eerste gezamenlijke woonplaats van beide partners. En als dit ook geen soelaas brengt, is het recht van het land waar het huwelijk werd gesloten van toepassing.

Concreet zal voor de meeste Belgische gehuwden het Belgisch huwelijksvermogensrecht van toepassing blijven na hun emigratie.

U bent gehuwd na 29 januari 2019

In dat geval is het Europees recht van toepassing. Hierbij kijkt men eerst naar het recht van het land waar de eerste gezamenlijke woonplaats zich bevindt. Indien dit niet gaat, is het recht van het land van de nationaliteit van beide partners van toepassing. Tot slot, als dit ook niet werkt, kijkt men naar het land waarmee de partners de hechtste band hebben.

Ook hier zal in de doorsnee situatie het Belgisch recht blijven gelden.

U kiest zelf het toepasselijke recht

Ongeacht wanneer u bent getrouwd, kunt u te allen tijde een rechtskeuze maken. U heeft twee mogelijkheden:

  • het recht van het land waar de gebruikelijke woonplaats van één of beide echtgenoten zich bevindt, op moment van het sluiten van het huwelijk;
  • het recht van het land waarvan één of beide echtgenoten de nationaliteit heeft, op moment van het huwelijk.

Op die manier kunt u kiezen voor het Belgisch recht.

Wat bij overlijden?

Bij overlijden van één van de echtgenoten zal eerst het huwelijksvermogen worden ontbonden. Hierdoor stelt men het eigen vermogen van de langstlevende echtgenoot vast. Daarna kan de nalatenschap van de erflater worden verdeeld op basis van het erfrecht. Het erfrecht bestaat uit de regels die bepalen wie wat krijgt bij overlijden.

Bij overlijden van één van de partners is het recht van het land van de gebruikelijke woonplaats van toepassing. Indien u verhuist naar Spanje, zal het Spaanse erfrecht gelden.

Om te vermijden dat het erfrecht verschilt met het huwelijksvermogensrecht, is het aan te raden om een Spaans testament op te maken waarin u kiest voor het erfrecht van het land van uw nationaliteit. Op die manier is het Belgisch recht van toepassing op zowel het huwvermogen als de nalatenschap.

Lees meer over het nut van een Spaans testament.

Besluit: huwelijkscontract nog geldig na emigratie?

In een doorsnee situatie zullen de afspraken in het huwelijkscontract ook na emigratie geldig blijven. Echter is het wel aan te raden om een rechtskeuze te maken om latere discussies te vermijden. Ook kunt u in uw testament vermelden dat u kiest voor het erfrecht van het land van uw nationaliteit. Op die manier zorgt u ervoor dat het huwelijksvermogen en de nalatenschap verdeeld kunnen worden op basis van de Belgische regels. Zo beschermt u de langstlevende partner optimaal.

Heeft u vragen over emigreren naar Spanje? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands