De aangifte van nalatenschap met Spaans vastgoed (Vlaanderen)

Als u een erfenis ontvangt en de erflater woonde in Vlaanderen, dient u al het vastgoed in de nalatenschap aan te geven. Ook het Spaans vastgoed dient u op te nemen in de aangifte van nalatenschap. Daarom vindt u in dit artikel meer informatie over de aangifte van nalatenschap met Spaans vastgoed.

Waar dien ik Spaans vastgoed aan te geven?

In de twee landen: zowel in de aangifte van nalatenschap van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) als bij de belastingdienst van de Spaanse autonome regio waar het goed is gelegen. Indien u bijvoorbeeld een pand erft in Girona, dient u dit goed zowel aan te geven bij VLABEL als bij het Agència Tributària de Catalunya.

Hier vindt u meer informatie over de aangifte van nalatenschap in Spanje.

Hoe waardeer ik het Spaans vastgoed?

Voor de aangifte bij VLABEL dient u in principe uit te gaan van de verkoopwaarde. Indien de verkoopwaarde niet bepaalbaar is, wordt er gekeken naar eventuele huuropbrengsten. Als dat ook geen oplossing biedt, kan er gekeken worden naar de waarde die de Spaanse fiscus toekent.

Sinds januari 2022 bepaalt de Spaanse belastingdienst voor elk onroerend goed automatisch een referentiewaarde. In praktijk merken we dat deze waarde overeenstemt met een normale verkoopwaarde. Daarom adviseren we om de Spaanse fiscale referentiewaarde te gebruiken voor de aangifte van nalatenschap met Spaans vastgoed. Wij kunnen deze waarde voor u opvragen.

Let op: de referentiewaarde (valor de referencia) is niet gelijk aan de kadastrale waarde (valor catastral). De kadastrale waarde is doorgaans aanzienlijk lager dan de marktwaarde.

Voor de Spaanse aangifte zal u uit moeten gaan van de referentiewaarde. Indien deze waarde volgens u niet overeenstemt met de verkoopwaarde, kunt u een schatter aanstellen. De Spaanse fiscus heeft wel 4 jaar tijd om deze schatting te betwisten.

Hier vindt u meer informatie over de waardering van Spaans vastgoed.

Betaal ik twee keer erfbelasting?

Er is geen dubbelbelastingverdrag tussen België en Spanje voor de erfbelasting. U dient dus in beide landen erfbelasting te betalen. In Vlaanderen telt het buitenlands vermogen mee voor de berekening van de totale erfbelasting. Daarna betaalt u dan de reguliere tarieven op de gehele erfenis. In Spanje daarentegen betaalt u enkel erfbelasting op het vermogen gelegen in Spanje. De Spaanse fiscus kijkt dus niet naar de activa gelegen in België.

De Vlaamse regelgeving voorziet evenwel in de mogelijkheid om de in Spanje betaalde erfbelasting te verrekenen met de Spaanse erfbelasting. U kunt dus de Vlaamse erfbelasting verminderen met de in Spanje betaalde erfbelasting.

Een eenvoudig voorbeeld: U erft van uw vader een appartement in Antwerpen van 200.000 EUR. Daarnaast erft u ook een woning van 300.000 EUR in Calpe, Spanje. De totale waarde die u dient aan te geven bij VLABEL is dan 500.000 EUR. Hierop betaalt u 87.000 euro erfbelasting. In Spanje, bij de Comunitat Valenciana, geeft u 300.000 EUR aan. Hierop betaalt u zo’n 15.900 EUR. Deze 15.900 EUR mag u aftrekken van de in Vlaanderen verschuldigde belasting van 87.000 euro. Voor de Vlaamse erfbelasting betaalt u dan nog 71.100 EUR erfbelasting.

Kom meer te weten over de successierechten in België en Spanje.

Let op: erfgenamen woonachtig in Spanje betalen ook Spaanse erfbelasting op het wereldwijd vermogen, inclusief de activa gelegen in België.

Binnen welke termijn dien ik de aangifte in te dienen?

Voor de aangifte bij VLABEL heeft u in principe vier maanden tijd vanaf de datum van overlijden. Indien het overlijden plaatsvonden buiten België, zijn er termijnen van vijf of zes maanden van toepassing. U kunt ook uitstel vragen met twee maanden. Een langer uitstel dient u te motiveren. Daarna ontvangt u het aanslagbiljet binnen de 3 maanden na het indienen van de aangifte.

Bij uitstel geldt er sowieso een belastingverhoging van 1% tot 10% van de verschuldigde belasting. In geval van een laattijdige aangifte is er een boete van 5% tot 20% van de verschuldigde belasting.

Voor Spanje heeft u in principe zes maanden de tijd vanaf de datum van overlijden, met mogelijkheid tot uitstel. De voorwaarden voor uitstel zijn afhankelijk van de regio. Echter merken we dat de afhandeling van een nalatenschap in Spanje veel tijd in beslag kan nemen. Verschillende instanties, waaronder banken, dienen immers certificaten af te leveren over de staat van het vermogen van de erflater.

De mismatch tussen beide procedures zorgt ervoor dat u mogelijks de aangifte bij VLABEL eerder moet indienen dan de Spaanse aangifte. In dat geval heeft u dan nog geen aangifte ingediend voor de Spaanse erfbelasting. Zo zal u de in Spanje betaalde erfbelasting nog niet kunnen verminderen van de Vlaamse erfbelasting. In dat geval kunt u later, binnen de vijf jaar, een stuk Vlaamse erfbelasting recupereren.

Lees meer over de procedure voor de afwikkeling van een nalatenschap in Spanje.

Heeft u vragen over de aangifte van nalatenschap? Wij staan u bij met de aangifte van nalatenschap van de Vlaamse erfbelasting. Daarnaast kunnen we u volledig begeleiden vanuit België voor de afwikkeling van een erfenis in Spanje. Neem gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands