De afwikkeling van een nalatenschap in Spanje: praktisch verloop?

Wat als u een erfenis in Spanje ontvangt? Als de erflater woonde in België of Nederland, zal u de nalatenschap zowel in Spanje als in het thuisland moeten afwikkelen. Daarom bespreken we in deze bijdrage het praktisch verloop van de afwikkeling van een nalatenschap in Spanje aan de hand van 5 stappen.

De onderstaande video is een samenvatting van deze blog gemaakt met behulp van artificiële intelligentie.

Stap 1: verzameling van de nodige documentatie

De eerste stap bestaat uit de voorbereiding van het dossier. De benodigde documenten zijn:

 • (internationaal) overlijdensattest;
 • kopie van de notariële akte van de Spaanse woning;
 • recent afschrift van de IBI/SUMA;
 • akte van erfopvolging opgemaakt door een Belgische notaris, of de Europese erfrechtverklaring opgemaakt door een Belgische notaris of een Spaans testament;
 • vertaalde en gelegaliseerde akte van erfopvolging of vertaalde en gelegaliseerde Europese erfrechtverklaring;
 • een afschrift van de Spaanse bank waarop de naam van de titularissen en de bankrekeningnummer staan vermeld;
 • de permiso de circulacíon (kentekenbewijs) y ficha technica (technische fiche) van de wagen. 

 

Let op: hoewel een Europese erfrechtverklaring in principe niet vertaald moet worden, vragen Spaanse notariaten wel degelijk een beëdigde vertaling.

Stap 2: Bepalen wat de erfenis in Spanje inhoudt

Op basis van de bovenstaande documentatie kunnen we bepalen welke activa en passiva zich in de Spaanse nalatenschap bevinden. Doorgaans zijn dit vastgoed, bankrekeningen en een vervoersmiddel.

De waardering van het vastgoed gebeurt puur administratief. De referentiewaarde is de minimale waarde die we mogen opnemen in de nalatenschapsakte. Op basis van de referentiewaarde worden de belastingen berekend. Deze fiscale waardering kan ook gebruikt worden voor de aangifte van nalatenschap voor de Vlaamse erfbelasting.

Let op: de erflater blijkt soms niet de enige eigenaar te zijn van de woning. De registratie van de eigendomsinformatie is immers niet altijd actueel. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een vooroverleden partner of ouder nog steeds staat ingeschreven als eigenaar. In deze situatie dienen we dan de erfgenamen van alle erflaters te betrekken.

Lees meer over de fiscale waardering van vastgoed in Spanje.

Stap 3: De opmaak van de notariële volmacht

Met een notariële volmacht kunnen wij uw familie (de erfgenamen) vertegenwoordigen in Spanje. Concreet kunnen we met een volmacht de volgende punten in orde maken:

 • het opvragen van openstaande documenten bij de Spaanse overheidsinstellingen en banken;
 • de aanvraag van de NIE-nummers voor de erfgenamen;
 • de opmaak en ondertekening van de akte;
 • het indienen van de verschillende belastingaangiften.

 

Een notariële volmacht kunnen wij laten verlijden voor een Belgische notaris. En zonder de beëdigde vertaling van de volmacht. Op die manier kan de afwikkeling van een nalatenschap in Spanje volledig vanuit België gebeuren. Niemand van uw familie hoeft dus naar Spanje te reizen.

Hier vindt u meer informatie over een notariële volmacht.

Stap 4: Berekening van de belastingen

Bij een erfenis in Spanje zijn er twee type belastingen. Eerst is er de erfbelasting. Doorgaans is de erfbelasting in Spanje voor erfgenamen in rechte lijn niet dramatisch hoog. Verschillende autonome regio’s hebben immers hoge vrijstellingen of verminderingen. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling van 1.000.000 EUR in Andalusië.

Hier vindt u meer informatie over de erfbelasting in Spanje.

Daarnaast is er een gemeentelijke meerwaardebelasting of plusvalia municipal. Dit is een belasting op de kadastrale meerwaarde.

Hier vindt u meer informatie over de plusvalia municipal.

Let op: als de erflater woonachtig was in Vlaanderen, is de Vlaamse erfbelasting eveneens van toepassing op de goederen in Spanje. U betaalt dus ook Vlaamse erfbelasting op vastgoed gelegen in Spanje.

Stap 5: Het verlijden van de nalatenschapsakte in Spanje en de aangifte van nalatenschap

De vijfde stap is het verlijden van de nalatenschapsakte voor een Spaanse notaris. Tevens zal de aangifte en betaling van de belastingen gebeuren. Ook dienen we uw nieuwe eigendomstitels in te schrijven in het registratiekantoor, de Spaanse bankrekening te actualiseren en het kentekenbewijs van de wagen aan te passen.

U bent verplicht om de aangifte van nalatenschap in Spanje in te dienen binnen zes maanden na overlijden van de erflater.

Hier vindt u uitgebreide informatie over de aangifte van nalatenschap in Spanje.

Verloopt de erfenis via een Belgische of Spaanse notaris?

Als de erflater woonde in België, zal u in eerste instantie een Belgische notaris aanspreken. De Belgische notaris zal het attest of de akte van erfopvolging opmaken. Op basis van dit attest of deze akte zal de Spaanse notaris de erfenis in Spanje verdelen.

Indien de erflater woonachtig was in Spanje en geen eigenaar was van activa in België, zal enkel een Spaanse notaris nodig zijn.

Wanneer kan ik het vastgoed in de nalatenschap verkopen?

U kunt het vastgoed verkopen van zodra de nalatenschap werd afgewikkeld en u de geregistreerde eigenaar bent.

Heeft u vragen over een erfenis in Spanje of afwikkeling van een nalatenschap in Spanje? Aarzel dan vooral niet om contact op te nemen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands