Spaans vastgoed verkopen zonder makelaar

Vaak zien we dat Belgen en Nederlanders hun Spaanse woning verkopen zonder makelaar. De kandidaat-koper is dan bijvoorbeeld een vriend, buur, collega of familielid. Zonder voorbereiding van de verkoper kan zo’n transactie echter wel wat tijd in beslag nemen. Daarom vindt u in dit artikel meer informatie over Spaans vastgoed verkopen zonder makelaar.

Hoe begin ik er aan?

Allereerst dient u de nodige documentatie te verzamelen. Denk aan uw huidige Spaanse eigendomsakte, de NIE-certificaten van de eigenaars, het EPC-attest, afschriften van de IBI, facturen van de nutsvoorzieningen en enkele regiospecifieke documenten. Hoe sneller u over deze documenten beschikt, hoe sneller u de verkoopakte kunt inplannen.

Hier vindt u meer informatie over het verkoopproces.

De prijsbepaling

De volgende stap is het bepalen van de vraagprijs. Uiteraard bent u vrij om zelf uw prijs overeen te komen. De Spaanse overheid hanteert evenwel een minimale fiscale waarde, de zogenaamde referentiewaarde, voor elk onroerend goed in Spanje. Dit om prijsbewimpeling tegen te gaan.

Deze referentiewaarde wordt gebaseerd op de geregistreerde aktes van gelijkaardige panden in de buurt. Om extra belastingen te vermijden, is het belangrijk om niet lager te verkopen dan de referentieprijs. Indien de referentieprijs niet overeenstemt met de werkelijkheid, moet u een schatter aanstellen.

Hier vindt u meer informatie over de referentiewaarde in Spanje.

De opmaak van contracten

De contracten die u kunt gebruiken zijn afhankelijk van uw relatie met de kandidaat-koper en de graad van vertrouwen. Indien u de kandidaat-koper niet kent, kan het interessant zijn om eerst een reservatie- of optiecontract op te maken.

Er kan ook rechtstreeks overgegaan worden tot de opmaak van de compromis. In de compromis nemen we de voorwaarden van de verkoop op. Hiermee beschermt u uw belangen tegenover de kandidaat-koper. In Spanje is het eveneens gebruikelijk dat de kandidaat-koper bij compromis 10% van de koopprijs overmaakt.

Hier vindt u een overzicht van de mogelijke contracten.

Het bepalen van de aktedatum

De aktedatum kunt u onderling overeenkomen. Er zijn geen verplichte termijnen in Spanje. De koopakte dienen partijen voor een notaris in Spanje te ondertekenen. U hoeft echter niet zelf aanwezig te zijn.

Zo kunnen we voor u de akte ondertekenen via een notariële volmacht. Eventuele openstaande documenten of attesten kunnen eveneens via een notariële volmacht worden verkregen. Op die manier hoeft u niet naar Spanje te reizen en kunt u heel de transactie vanuit België of Nederland regelen.

Lees meer over een notariële volmacht.

Belastingen

Bij een verkoop in Spanje dient u rekening te houden met twee belastingen. Eerst is er de nationale meerwaardebelasting. Hier wordt u belast op de werkelijk gerealiseerde meerwaarde.

Daarnaast is er de gemeentelijke meerwaardebelasting. Deze belasting wordt berekend op basis van de kadastrale meerwaarde. Enkel indien u geen werkelijke meerwaarde realiseert, is er geen belasting verschuldigd.

Kom meer te weten over de kosten van vastgoed verkopen in Spanje.

Heeft u vragen over Spaans vastgoed verkopen zonder makelaar? Of bent u van plan om Spaans vastgoed te verkopen aan een particulier? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands