Nieuwe regels voor de plusvalia municipal

Op 26 oktober 2021 – en data zijn belangrijk in dit verhaal – oordeelde het Spaanse Grondwettelijk Hof na een reeks eerdere uitspraken dat de plusvalia municipal finaal in strijd is met de Spaanse grondwet. Het pijnpunt: de gemeentelijke meerwaardebelasting wordt niet berekend op een werkelijke meerwaarde, maar wel op basis van een fictieve meerwaarde. Het Hof vernietigde dus niet de belasting op zich, maar wel de berekeningswijze. Het arrest zou in werking treden vanaf publicatie in het Spaans staatsblad. Echter, de Spaanse regering heeft op 8 november 2021, nog vóór de publicatie van het arrest, de wet aangepast. Met publicatie van deze nieuwe regeling op 9 november 2021...

Wat is de plusvalia municipal?

De plusvalia municipal is een gemeentelijke meerwaardebelasting op de verkoop, vererving en schenking van vastgoed. Voor de Spaanse gemeenten is het een belangrijke inkomstenbron.

Hier vindt u meer informatie over de plusvalia municipal.

Wat is er nu veranderd?

De regering heeft de berekeningswijze aangepast. Vanaf heden wordt u niet meer belast als u geen meerwaarde realiseert. Concreet biedt de regelgeving u de keuze:

  • ofwel opteert u voor een belasting op basis van de werkelijke meerwaarde;
  • ofwel kiest u voor een kadastrale meerwaarde.

Daarnaast viseren de nieuwe regels speculatie. Indien u vastgoed verkoopt binnen de 2 jaar na aankoop, zal u in praktijk aanzienlijk meer belasting betalen.

Wat met het verleden? Kan ik onrechtmatige belastingen terugvorderen?

Op basis van het meest recentste arrest van het Grondwettelijk Hof kunt u in principe geen belastingen terugvorderen. De nieuwe bepalingen kwamen immers van kracht vóór publicatie van het arrest. En dit arrest treedt pas in werking na zijn eigen publicatie. Omdat de nieuwe wetgeving dus gepubliceerd werd voor de publicatie van het arrest, kunnen belastingplichtigen zich niet beroepen op de ongrondwettelijkheid.

Een juridische discussie die mogelijks zal ontstaan is de rechtsgrond van de aanpassingen. U kunt de huidige rechtsgrond van de nieuwe plusvalia municipal vergelijken met een Koninklijk Besluit in België. Belastingen dienen evenwel goedgekeurd te worden door het Spaans parlement via wet. Echter heeft het parlement zich heden nog niet kunnen uitspreken.

Nationale meerwaardebelasting

De plusvalia municipal staat los van de nationale meerwaardebelasting. Deze meerwaardebelasting is eveneens van toepassing bij verkoop en schenking.

Daarom vindt u hier meer uitleg over de nationale meerwaardebelasting.

Besluit

Op het eerste zicht lijkt de aanpassing een goede zaak voor nieuwe transacties. Indien u geen meerwaarde realiseert, zal de gemeente u niet meer belasten. Voor reeds uitgevoerde transacties verandert er niets. U zal wellicht ook geen onrechtmatige belasting kunnen recupereren.

Heeft u vragen over vastgoed verkopen in Spanje? Hier vindt u alvast meer informatie over verkopen in Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands