Lenen voor een nieuwbouw in Spanje: 3 tips

Het komt vaker voor dat kopers van een tweede verblijf beroep doen bij een Belgische bank voor financiering. Dat kan perfect als u een onderpand heeft in België. Denk bijvoorbeeld aan vastgoed, een aandelenportefeuille, een groepsverzekering of ITP. Tevens zijn er verschillende kredietvormen mogelijk: een klassieke lening met vaste aflossingen, een bulletkrediet, een overbruggingskrediet, etc. Tot slot kunt u ook in Spanje lenen. Echter zijn er een aantal punten waarmee u best op voorhand rekening houdt. In dit artikel vindt u 3 tips bij het lenen voor een nieuwbouw in Spanje.

Hier vindt u meer informatie over de financieringsmogelijkheden van vastgoed in Spanje.

Tip 1: Bereid u tijdig voor

Bij de aankoop van een nieuwbouw in Spanje bestaat de eerste stap uit de opmaak van een reservatiecontract. Met een reservatie neemt u een optie op het pand gedurende een bepaalde periode. Na afloop van deze periode dient u de eerste contractuele schijf te voldoen.

Echter bestaat deze contractuele periode, ofwel de reservatietermijn, vaak uit slechts enkele weken. In praktijk merken we dat veel kopers pas daadwerkelijk starten met de kredietaanvraag na de ondertekening van de reservatie. Banken hebben evenwel een aantal weken nodig om (1) de lening goed te keuren en (2) de gelden vrij te maken.

Lenen voor nieuwbouw blijkt moeilijk. Hier vindt u meer informatie.

Bovendien kunnen er voor bepaalde financieringsvormen bijkomende stappen nodig zijn. Zo zal er bij een overbruggingskrediet mogelijks eerst een schatter langskomen om de verkoopwaarde van uw huis vast te stellen. Met bijvoorbeeld een IPT zijn er mogelijks extra onverwachte kosten om het geld sneller vrij te maken.

Daarom kunt u zich best informeren over het goedkeuringsproces van uw bank. En dit vooraleer u naar Spanje vertrekt. Om het proces te kunnen starten, zal de bank vaak een reservatie of koopcontract nodig hebben.

Hier vindt u meer informatie over het koopproces van nieuwbouw in Spanje.

Tip 2: Noodzakelijke documenten voor vrijgave van het krediet

Bij nieuwbouwprojecten in Spanje zien we dat meestal nog noodzakelijke documenten ontbreken. In het bijzonder voor projecten in het prille beginstadium.

Een veelgevraagd document door de banken is de bouwvergunning van het project. In Spanje is het zo dat de werken kunnen starten zonder een goedgekeurde bouwvergunning. Indien uw bank dan een bouwvergunning opvraagt teneinde de fondsen te kunnen vrijgeven, verliezen we veel tijd. Daarom is het belangrijk dat u op de hoogte bent van welke documenten uw bank nodig heeft voor de vrijgave van de middelen.

Er bestaan nog altijd een aantal fiscale voordelen voor de financiering van een tweede verblijf.

Tip 3: Lenen in Spanje

Spaanse banken vragen onderpand gelegen in Spanje. U dient dus een hypotheek te vestigen op uw nieuwbouw. Bij een koop op plan kunt u evenwel pas een hypotheek vestigen wanneer u eigenaar bent. En u bent pas eigenaar bij het verlijden van de koopakte, wanneer u reeds verschillende betalingen heeft uitgevoerd. Concreet kunt u dus maar lenen voor een nieuwbouw in Spanje ten belope van de gelden die u bij akte dient te betalen.

Een eenvoudig voorbeeld. U koop een nieuwbouw op plan voor een prijs van 250.000 euro inclusief btw. Na reservatie bedraagt de eerste schijf 75.000 EUR. De tweede contractuele schijf bedraagt eveneens 75.000 EUR. Het saldo bij akte is dan nog 100.000 euro + aankoopkosten. In praktijk kunt u dan maar 100.000 EUR financieren bij een Spaanse bank. Dit voorbeeld laat de btw buiten beschouwing. De ene bank financiert de btw, terwijl de andere bank de btw beschouwt als een aankoopkost.

Hier vindt u meer informatie over de valkuilen van een Spaanse hypotheek.

In geval van een herverkoop kunt u doorgaans 60 à 70% van de geschatte waarde lenen exclusief aankoopkosten. Bij een koop op plan kunt u dus enkel het saldo bij akte lenen.

Hier vindt u meer informatie over het aanvraagproces van een Spaanse hypotheek.

Besluit: lenen voor een nieuwbouw in Spanje

Bij de aankoop van nieuwbouw is het aan te raden dat u minstens voldoende middelen heeft om de eerste contractbetaling uit te voeren. Op die manier hoeft u zich geen zorgen te maken over de haalbaarheid van de contractuele termijnen en heeft u voldoende tijd om uw lening in orde te maken.

Heeft u vragen over vastgoed kopen in Spanje? Neem dan gerust contact op via het onderstaande formulier.

[contact-form-7 id=”27848″ title=”Aankoopbegeleiding”]

 

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands