De valkuilen van een Spaanse hypotheek

Eén van de mogelijkheden om vastgoed in Spanje te financieren is een Spaanse hypotheek. Echter zijn er een aantal punten waar u als niet-resident best rekening mee kunt houden. Daarom bespreekt dit artikel drie valkuilen van een Spaanse hypotheek.

Hier vindt u alvast meer informatie over de gebruikelijke kredietvoorwaarden van een Spaanse hypotheek.

Valkuil 1: de doorlooptijd van een aanvraag

Als niet-inwoner bent u niet gekend bij Spaanse banken. Vaak zijn branches ook niet 100% vertrouwd met de kredietverlening aan niet-residenten. De verwerking en nazicht van uw financiële documentatie zal dus langer dan gebruikelijk duren. Mogelijks vraagt de bank ook een aantal vertalingen. Houd daarom rekening met een doorlooptijd van minstens een maand vanaf eerste contact met de bank en de voorlopige goedkeuring.

Tevens is er een verplichte wachttijd van minstens 10 dagen tussen ontvangst van het ontwerp van de hypotheekakte en de ondertekening ervan. Zo zal u twee keer voor de Spaanse notaris moeten verschijnen. Bij de eerste afspraak zal de notaris de voorwaarden van het krediet uitleggen. Tijdens de tweede afspraak vindt de eigenlijke ondertekening plaats.

Voorzie daarom voldoende tijd tussen de onderhandse koopovereenkomst en de aankoopakte.Kom meer te weten over de 4 stappen om een Spaanse hypotheek aan te vragen.

Valkuil 2: het te ontlenen bedrag

In Spanje kunt u als niet-resident doorgaans zo’n 60% ontlenen, afhankelijk van de bank waarmee u werkt en uw terugbetaalcapaciteit. Dit percentage wordt evenwel berekend op basis van de geschatte waarde.

Het is in Spanje gebruikelijk dat er effectief een schatter ter plaatse komt. De waarderingsmethode is niet transparant en is sterk afhankelijk van het schattingsbureau. Het kan dus voorkomen dat men met totaal voor u irrelevante punten rekening houdt.

Bijvoorbeeld: een koppel wenst een rustieke woning aan te kopen bestaande uit drie percelen: de woning zelf, een tuin met waterput en een olijfgaard. De overeengekomen prijs bedraagt 400.000 EUR voor de drie percelen. De ene schatter beziet de drie percelen apart: 300.000 EUR voor de woning, 10.000 EUR voor de tuin en 40.000 EUR voor de olijfgaard. De waarde is dan 350.000 EUR, waarvan u 60% kan lenen: 210.000 EUR. De andere schatter houdt geen rekening met de drie individuele percelen en kijkt naar de gehele waarde en komt op 400.000 EUR. Dan kunt u 240.000 EUR lenen. Een verschil van 30.000 EUR.

De schatting, wat zo’n 2 weken in beslag kan nemen, heeft dus een concrete impact op het te ontlenen bedrag. Neem daarom voldoende marge. Vraag een krediet voor 60%, maar voorzie voor alle zekerheid een eigen inbreng van 50%.

Tot slot: bij een koop op plan kunt u maar maximaal het saldo van de koopprijs bij akte lenen. Hier vindt u enkele tips voor een nieuwbouw.

Hier vindt u meer informatie over de kosten van een Spaanse hypotheek.

Valkuil 3: lenen met een Belgische of Nederlandse vennootschap

Dit punt is vrij eenvoudig. De meeste Spaanse banken verlenen geen kredieten aan niet-Spaanse vennootschappen omwille van de administratieve complexiteit. Men zal daarom vragen om te werken met een Spaanse vennootschap.

Hier vindt u meer informatie over lenen voor een tweede verblijf in Spanje.

Lenen als Spaans resident

Indien u gaat emigreren naar Spanje of u bent reeds woonachtig in Spanje, dan liggen de kaarten anders. Mits voldoende voor de bank aantoonbare inkomsten kunt u doorgaans tot 80% van de geschatte waarde lenen. Ook zal de doorlooptijd vaak veel sneller zijn.

Er is hierbij wel een uitzondering. Koopt u het vastgoed in het kader van de uitbating van een commerciële activiteit? Denk aan een B&B, een pension, een winkel, etc. Dan dient u doorgaans een business plan klaar te hebben, alsook over aantoonbare ervaring in de desbetreffende sector te beschikken.

Lees meer over verhuizen naar Spanje.

Besluit: valkuilen van een Spaanse hypotheek

De voornaamste valkuilen voor niet-inwoners zijn doorlooptijd en het kredietbedrag. Voorzie voldoende eigen inbreng en houd rekening met een voldoende lange termijn in de compromis om de koopakte in te plannen.

Confianz begeleidt u volledig bij de aankoop van een woning in Spanje. Een huis kopen in Spanje: waar op letten?

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands