Gehuwd en alleen Spaans vastgoed kopen: niet zo eenvoudig

U bent gehuwd en u wenst alleen Spaans vastgoed aan te kopen? Dan moet u aantonen dat u met eigen middelen koopt. Hoe kunt u ervoor zorgen dat u de woning op uw eigen naam kunt laten registreren? In dit artikel vindt u meer informatie.

In België

U bent gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen. Indien u dan in België vastgoed wenst aan te kopen, wordt u geacht te kopen met het gemeenschappelijk huwvermogen. Als u echter het vastgoed koopt met uw eigen vermogen, zal u een verklaring van onroerende wederbelegging dienen op te nemen in de aankoopakte. Ook dient u aan te tonen dat de fondsen effectief eigen zijn.

Als u gehuwd bent onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen hoeft u zo’n verklaring niet op te nemen. Er is dan immers geen gemeenschappelijk vermogen.

In Spanje

In Spanje is het complexer. Ook in Spanje bestaat er een wettelijk vermoeden dat als u gehuwd bent, u altijd samen koopt, ongeacht de financieringswijze en het huwelijksstelsel. Daarom moet u aantonen dat u met eigen vermogen koopt.

Een verklaring van onroerende wederbelegging in de koopakte kent men in Spanje niet. Wel zal u specifiek moeten opnemen dat u met eigen vermogen koopt. Daarna onderscheiden we twee situaties.

In de eerste hypothese bent u gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen. U zal dan uw huwelijksovereenkomst beëdigd dienen te laten vertalen, met apostille. Op die manier kan het lokale Registratiekantoor uw eigendomstitel als eigen in schrijven. Doet u dit niet, dan zal het Registratiekantoor de titel als gemeenschappelijk inschrijven.

In de tweede hypothese bent u gehuwd onder het wettelijk stelsel. In dat geval dient u voor een notaris een verklaring af te leggen dat de middelen voor aankoop eigen zijn. Afhankelijk van het Registratiekantoor – deze kantoren zijn in Spanje lokaal georganiseerd en hebben eigen interpretaties van de wetgeving en gebruiken – zal ook uw partner moeten bevestigen dat deze middelen behoren tot uw eigen vermogen. Deze verklaring kan nog plaatsvinden na het verlijden van de koopakte.

Lees meer over de gevolgen van uw huwelijksovereenkomst bij aankoop van vastgoed in Spanje.

Wat als uw titel foutief wordt ingeschreven?

Hierbij dienen we een onderscheid te maken van twee situaties.

Indien uw koopakte niet vermeldt dat u alleen koopt, koopt u finaal met twee. Beide echtgenoten hebben dan een gelijkwaardige eigendomstitel, met alle gevolgen van dien. Dit is achteraf moeilijk om nog recht te zetten.

Indien u wel een vermelding heeft laten opnemen in de akte, maar u toont niet aan dat de middelen eigen zijn, wordt de woning geregistreerd op naam van beide partners. Ook al bent u degene die de titel heeft conform de akte, toch gebeurt de registratie op naam van het gemeenschappelijk vermogen. Uw eigendomsrecht op de woning en de eventuele opbrengsten blijft u bij een foutieve registratie wel behouden. In de toekomst zal uw partner echter worden betrokken bij een eventuele verkoop, schenking of nalatenschap. Bij een nalatenschap kan dit resulteren in de betaling van onterechte erfbelasting.

De foutieve inschrijving later rechtzetten is niet evident. Probeer maar eens aan te tonen dat u 20 jaar geleden met eigen gelden heeft gekocht.

Besluit: gehuwd en alleen Spaans vastgoed kopen

Indien u gehuwd bent en alleen wenst te kopen, is het belangrijk dat u de juiste stappen neemt om aan te tonen dat de aankoop plaatsvindt met eigen middelen. Zo niet, wordt de woning ingeschreven op naam van de huwgemeenschap, wat later, bij verkoop, nalatenschap of schenking complicaties met zich kan meebrengen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands