Let op met de project-mer-screening bij een vergunningsaanvraag

Voor bepaalde vastgoedprojecten moet u verplicht een project-mer-screening opmaken. Hierin moet u motiveren dat uw project geen aanzienlijke effecten heeft op het milieu. Een recent arrest van de Raad van State bevestigt het belang van een goed opgemaakte project-mer-screening. Vooral bij het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek speelt dit een belangrijke rol. Huidig artikel licht dit verder toe.

Wat is een project-mer-screening?

In een project-mer-screening moet u aangeven of uw project al dan niet aanzienlijke effecten op het milieu heeft. De beoordeling hiervan vindt plaats bij het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek. Oordeelt het bestuur dat van zulke effecten sprake is, dan zal het bestuur uw aanvraag niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat het bestuur uw verzoek niet verder zal behandelen.

Een algemene handleiding bij het opmaken van een project-mer-screening vindt u hier.

In dit geval zal u een nieuwe aanvraag moeten indienen. Hieraan zal u een volledig milieu-effectenrapport (MER) moeten toevoegen. Ook kan u vragen voor een ontheffing van deze verplichting. In beide gevallen brengt dit echter bijkomende kosten met zich mee.

Hier vindt u meer informatie over de procedure bij een omgevingsvergunning aanvragen.

Wanneer moet u een project-mer-screening opmaken?

De types projecten waarvoor u dit moet opmaken, zijn wettelijk omschreven. Doorgaans geldt dit enkel voor projecten die een bepaalde omvang bereiken, al bepaalt de wet geen specifieke drempels. De verplichting tot het opmaken van een project-mer-screening moet u dan ook ruim opvatten. Ook de rechtspraak interpreteert deze verplichting ruim.

Een volledige lijst van projecten waarvoor een project-mer-screening vereist is, vindt u hier.

Eén van de meest voorkomende types van projecten waarvoor een project-mer-screening vereist is, zijn bijvoorbeeld stadsontwikkelingsprojecten. Hieronder vallen niet alleen de ontwikkeling van meerdere woongelegenheden. Ook de ontwikkeling van een gebedsruimte, een kinderdagverblijf of een rust- en verzorgingstehuis vallen onder deze rubriek. Dit op voorwaarde dat deze een bepaalde omvang bereiken, evenwel zonder dat er in de wetgeving hiertoe specifieke drempels opgenomen zijn.

Waarom is een goed opgemaakte project-mer-screening belangrijk?

De Raad van State heeft in een recent arrest geoordeeld dat het niet meer mogelijk is om in beroep nog zulk een project-mer-screening toe te voegen. Het is dus van belang dat deze reeds van in het begin in het aanvraagdossier zit. Ook is het van belang dat deze project-mer-screening voldoende is uitgewerkt. De rechtspraak laat immers ook niet toe dat u deze in graad van beroep nog aanvult.

Lees hier het volledige arrest van de Raad van State.

Zit er geen project-mer-screening in het dossier of is deze onvoldoende uitgewerkt? Dan loopt u het risico dat indien een omwonende in beroep gaat, de provincie verplicht is om de vergunning te weigeren. In dit geval zal u opnieuw vanaf nul moeten beginnen. U zal de volledige aanvraagprocedure opnieuw moeten doorlopen. Niet alleen gaat dit gepaard met aanzienlijk tijdsverlies, maar ook met bijkomende kosten.

Heeft u vragen over het feit of u een project-mer-screening aan uw aanvraag dient toe te voegen of over hoe u deze moet opmaken? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Confianz begeleidt u en staat u bij met al uw vergunningsaanvraag en dit over heel Vlaanderen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands