Wat zijn de voorwaarden van een Spaanse hypotheek?

Een Spaanse hypotheek kan een interessante financieringsmogelijkheid zijn voor zowel Spaanse inwoners als buitenlanders die van plan zijn om onroerend goed te kopen in Spanje. In dit artikel zullen we een overzicht bieden van de belangrijkste voorwaarden van een Spaanse hypotheek.

Let op: de kredietvoorwaarden verschillen van bank tot bank en zijn afhankelijk van uw persoonlijk dossier. Echter proberen we u hieronder een idee te geven van wat de doorsnee voorwaarden kunnen zijn, zodat u een realistisch beeld heeft van een eventuele kredietaanvraag.

Eigen inbreng

U kunt doorgaans 60% tot 70% van de waarde van de woning lenen, exclusief aankoopkosten. De waarde is niet per se de koopprijs die u heeft afgesproken. De bank zal in het kader van uw hypotheekaanvraag de woning laten schatten. U kunt lenen op basis van de laagste van de volgende twee waarden: de geschatte waarde of de koopprijs.

Een voorbeeld. U koopt een woning aan 400.000 euro. De geschatte waarde bedraagt evenwel 350.000 euro. Dit betekent dat u maximaal 245.000 euro kunt lenen. Uw eigen inbreng is dan 155.000 euro + de aankoopkosten.

Weet dat u voor nieuwbouw maximaal het saldo bij koopakte kunt lenen. Dit is de laatste schijf nadat de werken klaar zijn. U zal dus alle voorschotten aan de promotor/bouwer zelf moeten financieren.

Hier vindt u enkele tips om te lenen voor een nieuwbouw.

Terugbetaalcapaciteit

Naast voldoende eigen inbreng moet u ook aantonen dat u de lening kan terugbetalen. Doorgaans vereist de bank dat uw totale maandelijkse aflossing (inclusief afbetalingen voor andere leningen, zoals een autolening, een creditcard schuld etc.) niet meer bedraagt dan 40% van uw maandelijks inkomen.

De bank zal daarom uw financiële situatie onderzoeken. Zij vragen doorgaans op:

  • KYC-formulier met een vragenlijst over uw persoonlijke situatie;
  • aangifte of aanslag personenbelasting van de afgelopen 3 jaren;
  • loonfiches of een bewijs van een periodiek inkomen van de afgelopen 3 maanden;
  • een attest van uw schuldentoestand;
  • een rekeninguittreksel van de afgelopen 6 tot 12 maanden van uw gebruikelijke zichtrekening;
  • bewijs van uw andere relevante inkomsten.

 

Indien uw afbetaling meer bedraagt dan 40% van het inkomen, kunt u vragen of u zich mag beroepen op een borgsteller. Iemand uit uw familie of vriendenkring staat dan garant voor uw aflossing. Een borgsteller mag ook uw bedrijf zijn.

Hier vindt u meer informatie over de verschillende stappen van een kredietaanvraag bij een Spaanse bank.

Duurtijd

Normaliter kunt u lenen tot maximaal 30 jaar. Voor buitenlanders kijken we eerder naar 15 – 20 jaar.

Maar als u al wat ouder bent, wordt de termijn korter. De maximale leeftijd die banken hanteren voor het toekennen van een krediet situeert zich rond de 74 jaar. Als u dus bijvoorbeeld 59 jaar bent, kunt maar lenen op 15 jaar. Dit zorgt ervoor dat u een hogere maandelijkse last heeft, die niet meer dan 40% van uw inkomen mag bedragen.

Kosten

De hypotheekkosten zijn volgens de Spaanse wetgeving ten laste van de bank, uitgezonderd de schattingskosten. U betaalt dus geen notaris- en registratiekosten. Wel zal de bank u allerlei administratieve kosten aanrekenen. Houd toch rekening met minimaal zo’n 1000 euro kosten, wat goedkoper is dan de notariskosten in België.

Hier vindt u meer informatie over de kosten van een Spaanse hypotheek.

Andere voorwaarden van een Spaanse hypotheek

De Spaanse bank zal de lening ook koppelen aan een aantal extra financiële producten. Denk bijvoorbeeld aan een brand- of opstalverzekering of een schuldsaldoverzekering.

Hier vindt u meer informatie over een brand- of opstalverzekering in Spanje.

Rente

De Spaanse rente is gebaseerd op de Euribor-tarieven (Euro Interbank Offered Rate) voor Spanje op het moment dat u uw aanvraag indient. De Euribor-tarieven zijn de rentes waaraan Spaanse banken zelf geld kunnen lenen van andere banken.

Bovenop de Euribor neemt de Spaanse bank een marge voor uw krediet: de Euribor rente + X%. Dit tarief is afhankelijk van uw risicoprofiel (resident, niet-resident, persoonlijke situatie, uw eigen inbreng, uw financiële draagkracht, de bijkomende producten dat u afneemt etc).

Meestal zijn de rentetarieven in Spanje variabel of gedeeltelijk variabel. Bijvoorbeeld een vaste rente voor de eerste tien jaren en daarna een variabel tarief. De variabele tarieven worden herzien per semester, op basis van de Euribor-tarieven. Als de Euribor bijvoorbeeld op 3,65% staat en de bank hanteert op basis van uw dossier een marge van 2%, komt uw tarief op 5,65%.

Geldigheid van het kredietvoorstel

Als de bank uw aanvraag goedkeurt, ontvang u een kredietvoorstel (‘FEIN’). Zo’n kredietvoorstel is minimaal 10 dagen geldig (in Catalonië 14 dagen), maar de meeste banken hanteren drie maanden. Dit betekent dat u de koop- en hypotheekakten binnen 3 maanden moet ondertekenen.

Heeft u vragen over de aankoop van een woning in Spanje met een Spaanse hypotheek? Confianz kan u bijstaan met de administratieve afhandeling van een hypotheekaanvraag. Neem gerust contact op.

 

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands