Feitelijke afschaffing van successierechten in de Canarische Eilanden

In navolging van de meeste Spaanse regio’s, zoals Andalusië, Murcia, Valenciana en de Balearen, volgen nu ook de Canarische Eilanden met een feitelijke afschaffing van de erfbelasting en schenkbelasting. In deze bijdrage vindt u meer informatie over de nieuwe successierechten in de Canarische Eilanden.

Een 99,9% vermindering in de erfbelasting voor ruime familie

Er komt een vermindering van 99,9% van de verschuldigde erfbelasting voor de ruime familie. Dit zijn de langstlevende partner, de kinderen, alsook de broers & zussen en neven & nichten. Deze ruime groep zal dus quasi geen erfbelasting meer betalen.

Let op: in geval van een erfenis in Spanje zijn de erfgenamen nog steeds gemeentelijke meerwaardebelasting verschuldigd op de overdracht van vastgoed. Daarnaast is er mogelijks nog Vlaamse erfbelasting te betalen.

Een 99,9% vermindering in de schenkbelasting voor partner en kinderen

Ook in de schenkbelasting komt er een 99,9% vermindering. Hier zijn wel een aantal beperkte voorwaarden van toepassing:

  • de schenking wordt uitgevoerd middels een notariële akte;
  • en de afgelopen 3 jaar mag er geen schenking zijn ontvangen met toepassing van de 99,9% vermindering.

In tegenstelling tot de erfbelasting is de vermindering evenwel beperkt tot de langstlevende echtgenoot en de kinderen.

Let op: voor de ontvanger van een schenking zal er quasi geen schenkbelasting meer zijn, maar de schenker betaalt nog altijd nationale meerwaardebelasting en gemeentelijke meerwaardebelasting op vastgoed. Een schenking is dus niet per definitie fiscaal interessant.

Besluit

Dankzij de verlaagde – feitelijk afgeschafte – successierechten, zijn de Canarische Eilanden globaal genomen één van de fiscaal meest interessante regio’s in Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands