Bewindvoering en vastgoed in Spanje

Als bewindvoerder van een beschermde persoon in België kunt u geconfronteerd worden met vastgoed in Spanje. Denk bijvoorbeeld aan de aanvaarding van een erfenis met activa in Spanje of de verkoop van Spaans vastgoed. Ook de aankoop van vastgoed in Spanje is mogelijk. In dit artikel vindt u meer informatie over de praktische stappen over bewindvoering en vastgoed in Spanje.

U wenst een erfenis te aanvaarden

Indien de beschermde persoon erfgenaam is van een nalatenschap met activa in Spanje, zal er ook een notariële nalatenschapsakte worden opgemaakt in Spanje. Zonder dergelijke akte kan de eigendomstitel niet overgedragen worden naar de erfgenamen en kunnen zij het vastgoed niet verkopen.

In praktijk zal u eerst de vrederechter moeten consulteren vooraleer u de nalatenschap mag aanvaarden in naam van de beschermde persoon. De vrederechter eist doorgaans een schattingsverslag van de woning, de boedelbeschrijving inclusief schulden en het ontwerp van akte. Weet dat de fiscale waardering van een woning in Spanje kan verschillen met de marktwaarde.

Hier vindt u meer informatie over de praktische afwikkeling van een nalatenschap in Spanje.

U wenst een Spaanse woning te kopen of te verkopen

Als de beschermde persoon een woning in Spanje wenst te kopen, zal de vrederechter zich eerst moeten uitspreken over de opportuniteit ervan. Op basis van de financiële en persoonlijke (gezondsheids)situatie kan de vrederechter dergelijke aankoop goedkeuren. De vrederechter legt dan een aankoopbudget vast .

Zowel voor aan- of verkoop vraagt hij een waardebepaling van de woning en een overzicht van de aan- of verkooopvoorwaarden. U kunt als bewindvoerder pas een koopovereenkomst tekenen na goedkeuring van de vrederechter. De koopovereenkomst moet mee opgesteld zijn in één van de landstalen. Voor de notariële akte moet er een vertaling worden goedgekeurd. Dit dient evenwel niet per se een beëdigde vertaling te zijn.

Praktisch: bewindvoering en vastgoed in Spanje

Als de vrederechter de erfenis of aan-of verkoop goedkeurt, zal u in naam van de beschermde persoon een notariële volmacht geven aan uw vertegenwoordiger ter plaatse, bijvoorbeeld ons kantoor. Met deze volmacht kunnen ter plaatste de nodige stappen gezet worden, denk bijvoorbeeld aan het tekenen van de notariële koopakte, het aanvragen van een NIE-nummer of de Spaanse aangifte van nalatenschap. Dergelijke volmacht kan bij een Belgische notaris worden gegeven.

Het verlenen van een bijzondere en tijdelijke volmacht door een bewindvoerder teneinde specifieke handelingen in Spanje te laten uitvoeren, wordt niet aanzien als een (structurele) delegatie van bevoegdheden.

De Spaanse notaris vraagt een beëdigde vertaling van de beschikking van de vrederechter, zowel van de aanstelling als bewindvoerder als de toelating voor de transactie.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands