Wat is een beëdigde vertaling met apostille?

In het kader van een vastgoedaankoop of de afwikkeling van een nalatenschap in Spanje kan het zijn dat u een beëdigde vertaling met apostille nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een woning in Spanje door een vennootschap, waarbij u onder andere de oprichtingsakte moet laten vertalen. Of in geval u heeft geërfd in Spanje, de akte van erfopvolging in België. Daarom vindt u meer informatie over hoe een beëdigde vertaling met apostille kunt bekomen.

Waarom een beëdigde vertaler en een apostille?

Een beëdigde vertaler is een vertaler die officieel erkend is door de overheid. In België legt een beëdigde vertaler bijvoorbeeld een eed af voor de rechtbank. Een beëdigde vertaler is nodig zodat de lezer weet dat het Nederlandstalige document correct werd vertaald door een professional.

Met een apostille kunt u in Spanje aantonen dat een bepaald officieel document echt is. Zo heeft u een apostille nodig in geval van een transactie bij een notaris. Ook de Spaanse politie en de Spaanse overheid vragen een apostille voor Belgische en Nederlandse officiële documenten.

Door middel van een beëdigde vertaling met apostille kan een Spaanse (overheids)functionaris dus verifiëren dat het Nederlandstalige document echt is en correct werd vertaald naar het Spaans.

Uit welke documenten bestaat een beëdigde vertaling met apostille?

Een beëdigde vertaling met apostille bestaat uit vier documenten:

  • het brondocument, dit is het document in het Nederlands dat u wenst te vertalen;
  • de apostille van het brondocument, waarin er wordt erkend dat het brondocument echt is;
  • de beëdigde vertaling van het brondocument;
  • de apostille van de beëdigde vertaling, wat bevestigt dat de vertaling effectief werd uitgevoerd door een beëdigde vertaler.

Wie kan vertalen?

Het brondocument moet vertaald worden door een beëdigd vertaler. Dit kan een vertaler in België, Nederland of Spanje zijn.

De kostprijs van een vertaling is afhankelijk van het aantal woorden. Een vertaler in Spanje is doorgaans goedkoper, maar voldoet niet altijd aan de behoeften van de klant. Niet omdat vertalers in Spanje minder bekwaam zijn, maar omdat bijvoorbeeld Belgische of Nederlandse vertalers als extra service u ook helpen met de aanvraag van de apostille van het brondocument.

Als u bijvoorbeeld opteert voor een Spaanse beëdigd vertaler, heeft u een apostille nodig van het brondocument. Deze apostille dient u zelf aan te vragen. U heeft echter geen apostille nodig voor de vertaling zelf omdat de vertaler erkend is in Spanje. Als u daarentegen met een Belgische of Nederlandse beëdigd vertaler werkt, zullen zij vaak de apostille van het brondocument voor u aanvragen, alsook de apostille van de vertaling.

Hier vindt u de database met beëdigde vertalers in België, Nederland en Spanje (klik op “Lista actualizada a…“).

Wie kan de apostille aanvragen?

In België kan de uitgever van het brondocument in principe als enige een apostille aanvragen via het programma eLegalization. Een apostille is in België altijd een digitaal document. Op dit document vindt u een QR-code waarmee u de echtheid kan verifiëren. Hier vindt u meer informatie op de website van FOD Buitenlandse Zaken.

In Nederland kunt u via de rechtbank zelf een apostille aanvragen. De rechtbank brengt de apostille aan met een sticker.

Een voorbeeld. Het Belgische notariskantoor die de akte van erfopvolging heeft opgemaakt, kan als enige de apostille voor de akte van erfopvolging aanvragen. Indien het een Nederlandse notaris is, kunt u de apostille opvragen bij de rechtbank.

Specifiek voor volmachten

Onze Belgische cliënten hebben geen beëdigde vertaling van een volmacht nodig. Notarissen in België hebben de mogelijkheid om meertalige volmachten op te maken. Concreet maken wij dan een volmacht op in het Nederlands en het Spaans. Op die manier hoeft de volmacht niet vertaald te worden en is er enkel een apostille nodig van de volmacht zelf. De notaris in België vraagt de apostille aan.

Onze Nederlandse cliënten hebben als zij in Nederland een volmacht tekenen, wel een beëdigde vertaling nodig. Eerst zal de Nederlandse notaris de handtekening op de volmacht legaliseren. Daarna kunt u met de volmacht naar de rechtbank voor de apostille. De rechtbank kleeft dan een apostillesticker op de volmacht. Het originele document wordt daarna door een beëdigde vertaler in Spanje vertaald, zodat er geen apostille nodig is voor de vertaling.

Hier vindt u meer informatie over het nut van een notariële volmacht.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands