Verhuren in het Spaanse binnenland (Valenciana): hoe krijg ik een verhuurlicentie?

We ontvangen regelmatig vragen over de verhuurbaarheid van een woning in het Spaanse binnenland. Daarom zal u in dit artikel meer informatie vinden over de verhuurwetgeving van de Comunitat Valenciana voor woningen gelegen op een rustiek perceel.

Wat verstaan we onder een vakantiewoning (vivienda de uso turístico)?

Er is sprake van een vakantiewoning wanneer de volledige eigendom op regelmatige basis wordt verhuurd ​​tegen een prijs, voor toeristische-, vakantie- of recreatieve doeleinden. Er is sprake van regelmatigheid van zodra er reclame wordt gemaakt.

Een vakantiewoning is een plattelandsaccomodatie (alojamiento turístico rural) wanneer er niet wordt voldaan aan één van de onderstaande voorwaarden:

  • De gemeente waarin het goed is gelegen grenst niet aan zee, tenzij de woning gelegen is in een rustieke zone met bepaalde economische steunmaatregelen.
  • Dat woning is niet gelegen in een grootstedelijk gebied.
  • De gemeente beantwoordt niet aan het traditionele landelijke kenmerken.
  • De woning bevindt zich in een residentiële zone.

De kwalificatie van een plattelandsaccomodatie versoepelt het vergunningsdossier, met name door meer uitzonderingen, in het bijzonder als de gemeente minder dan 5000 inwoners telt.

Woningen die niet kwalificeren als een plattelandsaccomodatie, maar wel gelegen zijn in een rustieke zone, zijn moeilijk vergunbaar als een vakantiewoning. Er zijn dan immers drie belangrijke eisen om een verhuurlicentie voor een rustieke woning te bemachtigen.

1. Het conformiteitsattest

Eerst dient de woning te voldoen aan de woningnormen. Er moet dus een conformiteitsattest (Licencia de Primera o Segunda Ocupación) voorhanden zijn. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat de woning over een stabiele watertoevoer beschikt, alsook er een reguliere elektriciteitsvoorziening is.

2. Declaración de Interés Comunitario of DIC

Daarna dient u een “Declaración de Interés Comunitario” (hierna DIC) aan te vragen. Dit is een attest met de erkenning dat een activiteit of project een toegevoegde waarde biedt voor de lokale gemeenschap en samenleving, namelijk dat de activiteit het welzijn van de lokale gemeenschap bevordert. Er wordt onder andere rekening gehouden met de economische, sociale en culturele impact van de activiteit, alsook met de gevolgen op het milieu, dit in overleg met alle stakeholders. Daarnaast zal een deskundige een landschapsrapport moeten opmaken.

Het verkrijgen van een DIC bestaat uit een aantal stappen. Eerst dient u alle documentatie in te
dienen die aantonen dat er een positieve impact is voor de lokale gemeenschap. Daarna vindt
er een openbaar onderzoek plaats. De bevoegde administraties zullen uw documenten beoordelen en adviezen verlenen. Ook hebben de directe buren inspraak, met de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen of opmerkingen te maken. Een DIC kan geweigerd worden.

3. Certificaat van comptabiliteit (Certificado de Compatibilidad Urbanística)

Als derde voorwaarde zal de gemeente bekijken in welke mate de verhuuractiviteit past
en compatibel is met de onmiddellijke omgeving
. De gemeente heeft de mogelijkheid om deze aanvraag te weigeren, bijvoorbeeld omdat een activiteit van vakantieverhuur niet past in een agrarische omgeving. Zonder een DIC is de kans klein dat de gemeente haar goedkeuring zal geven.

Eens deze documenten voorhanden zijn, kan er een aanvraag ingediend worden bij de
Comunitat Valenciana voor de verhuurlicentie. Zonder de hierboven vermelde documentatie zal
vakantieverhuur niet mogelijk zijn.

Hier vindt u meer informatie over een verhuurlicentie aanvragen in de Costa Blanca.

Heeft u vragen over vastgoed kopen in het Spaanse binnenland? Neem dan gerust contact met ons op. Hier vindt u alvast meer informatie over het koopproces.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands