Wat kunt u doen bij gebreken bij nieuwbouw in Spanje?

U heeft recent een nieuwbouwwoning in Spanje aangekocht, maar u ondervindt gebreken aan de woning. Denk bijvoorbeeld aan slecht pleisterwerk, scheuren in het zwembad of een kapot toestel. Welke acties kunt u dan ondernemen tegen de promotor/bouwer? In dit artikel vindt u een overzicht van de verschillende stappen bij gebreken bij nieuwbouw in Spanje.

Bij oplevering

Probeer bij oplevering een gedetailleerde plaatsbeschrijving met foto’s op te maken. Op die manier kan er geen discussie zijn over eventuele restpunten. De promotor is gehouden om restpunten zo snel als mogelijk, binnen een redelijke termijn, op te lossen.

Lees meer over hoe de oplevering van een nieuwbouwwoning plaatsvindt als u niet zelf aanwezig bent.

Garantietermijnen voor gebreken bij nieuwbouw in Spanje

In Spanje bestaat er geen voorlopige en een definitieve oplevering, zoals we dat in België gewoon zijn. U heeft wel een wettelijke garantie. Er zijn drie garantietermijnen. U heeft 1 jaar garantie voor de gebreken met betrekking tot de afwerking, 3 jaar garantie voor de gebreken die het normaal gebruik van de woning verhinderen en 10 jaar garantie voor de structurele gebreken.

Hier vindt u meer informatie over de garantietermijnen.

Hoe spreek ik de promotor aan?

Indien u een gebrek vaststelt binnen de garantietermijn heeft u recht op de herstelling ervan door de promotor. Het is aangewezen om eerst een minnelijke oplossing te bekomen, maar houd alle communicatie en afspraken schriftelijk.

De eerste stap bestaat eruit om de promotor schriftelijk, bijvoorbeeld via e-mail, op de hoogte te stellen van de gebreken. Voeg daarnaast foto’s en video’s toe, zodat het probleem duidelijk is. Vraag expliciet naar een oplossing en geef een redelijke termijn waarbinnen de promotor kan reageren.

Zolang er medewerking is van de promotor en een engagement om de gebreken te herstellen, kunt u deze eerste stap blijven herhalen.

De promotor reageert niet of reageert onvoldoende

Als de promotor niet (voldoende) reageert op uw verzoek of wanneer evenwel blijkt dat er sprake is van een structureel gebrek waarbij een gewone (of zoveelste) herstelling onvoldoende is, zal een minnelijke oplossing niet direct soelaas brengen.

Kortom: als er geen oplossing wordt geformuleerd of als de voorgestelde oplossing niet voldoet aan uw verwachtingen, kunt u starten met een aangetekend schrijven of een burofax. Ter voorbereiding van dit schrijven kunt u alvast een deskundige aanstellen om een verslag op te maken waarin zijn visie op de oorzaak van het gebrek en de voorkeuroplossingen worden opgenomen. Ook in dit schrijven vermeldt u een reactietermijn.

In geval wanneer een dringende herstelling noodzakelijk is, kunt u een derde-aannemer aanstellen om meer schade te voorkomen.

Juridische acties

Indien de promotor dan nog steeds niet reageert, zit er niets anders op dan een juridische procedure te starten voor een Spaanse rechtbank. Afhankelijk van de situatie zijn er dan een aantal mogelijkheden die u kunt eisen. Denk bijvoorbeeld aan een schadevergoeding, de betaling van de kosten voor de uitvoering van herstellingswerken door een derde partij of herstelling/vervanging door de promotor.

Daarbij moet overwogen worden of het sop de kolen waard is. Dit is afhankelijk van dossier tot dossier, maar voor een kleine herstelling wegen de kostprijs en tijdsbesteding van een proces vaak niet op tegenover de potentiële schadevergoeding of herstellingskost.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands