Plusvalía: gemeentelijke belasting bij de overdracht van vastgoed

Als u een Spaanse woning verkoopt, zal u plusvalía municipal betalen. De plusvalía is een gemeentelijke meerwaardebelasting op de overdracht van onroerend goed. In tegenstelling tot de nationale meerwaardebelasting, is de gemeentelijke meerwaardebelasting niet gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer over de nationale meerwaardebelasting.

Update 26/10/2021: het Spaanse Grondwettelijk Hof heeft de plusvalia municipal ongrondwettig verklaard. De berekeningswijze van de belasting, waarbij er altijd uit wordt gegaan van een meerwaarde, is ongrondwettig. De Spaanse overheid heeft reeds aangegeven de belasting te zullen aanpassen. Hier vindt u meer informatie over de nieuwe regels van de plusvalia municipal.

Hoe wordt de plusvalía berekend?

Sinds november 2021 heeft u als belastingbetaler de keuze. In de eerste optie betaalt u op basis van de werkelijke gerealiseerde meerwaardebelasting om de belastbare basis te bekomen. Eenvoudig gesteld wordt er in de tweede optie gewerkt met een formule op basis van de kadastrale meerwaarde van de grond. De gemeenten bepalen de tarieven en de coëfficiënten om de stijging van de grondprijs te bepalen. Bijvoorbeeld de maximale coëfficiënt van de meerwaarde van de grondprijs is bij een verkoop na 8 jaar 0,15.

Via deze weg kunt u in tegenstelling tot het verleden, niet meer belast worden als u verkoopt met verlies. Er is echter wel een antimisbruikbepaling die voorziet in een hogere heffing als u terug verkoopt binnen de twee jaar.

Vrijstellingen

Zoals hierboven besproken, geldt de gemeentelijke belasting in principe voor elke overdracht van onroerend goed. Zo zal de plusvalía ook gelden voor erfenissen en schenkingen. Er bestaan echter wel een aantal vrijstellingen. Een voor de praktijk belangrijke vrijstelling is van toepassing als het vastgoed wordt overgedragen tussen echtgenoten, zoals bijvoorbeeld tijdens een echtscheiding.

Lees meer over de belasting bij het einde van een mede-eigendom. 

Wie betaalt de plusvalía?

In principe betaalt de verkoper deze belasting. Partijen hebben 30 dagen na verkoop de tijd om de belasting te voldoen. Ingeval dat een verkoper niet-resident de belasting niet zou betalen, kan de gemeente het verschuldigde bedrag verhalen op de koper. Het komt dan ook voor dat de koper de gemeentebelasting afhoudt van de verkoopprijs.

Besluit

De plusvalía is moeilijk te berekenen omdat de belasting is gebaseerd op criteria van de gemeente. Als u wil weten hoeveel plusvalía u bent verschuldigd, kan u naar het lokale gemeentehuis gaan om de belasting te laten berekenen.

Wenst u meer informatie over kopen in Spanje? Confianz organiseert gratis infosessies

Update: november 2022

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands