Rol van de Spaanse notaris tijdens het koopproces?

Tussenkomst van een notaris bij de aankoop van een woning in Spanje is net zoals in België essentieel. Toch zijn er aanzienlijke verschillen. Het takenpakket van de notaris in Spanje is immers beperkt. Dit artikel zal de rol van de Spaanse notaris in het koopproces toelichten.

Wat doet een Spaanse notaris?

De eerste taak van de notaris in Spanje bestaat uit het identificeren van de partijen, het waarnemen van de transactie en het opstellen van de notariële akte. Daarnaast zorgt de  Spaanse notaris er in theorie voor dat beide partijen de inhoud van de notariële akte begrijpen. Als één van de partijen een Spaanse niet-resident is, zal er ook altijd een vertaler aanwezig zijn.

De tweede taak is nagaan dat zowel koper als verkoper de wettelijke verplichtingen naleven. Het gaat hier voornamelijk over de voldoening van de belastingen. Voor de koper is dit de registratiebelasting of btw. Voor de verkoper gaat het over de personenbelastingen en de meerwaardebelasting.

Vind meer informatie over het koopproces van een woning in Spanje.

Beperkte onderzoeksfunctie

De controletaak van de Spaanse notaris beperkt zich tot een informatie-aanvraag van het eigendomsregister. Ook let hij op de naleving van de anti-witwaswetgeving.

Een notaris in Spanje is evenwel niet verantwoordelijk voor de controle van bouwvergunningen, nazicht van schulden, de statuten van mede-eigendom etc.  Daarnaast zorgt hij tevens niet voor de inschrijving van uw eigendom in het kadaster.

Lees meer over het eigendomsregister en het kadaster.

De Spaanse notaris geeft geen advies

Soms wordt de notaris in Spanje vergeleken met een verheven belastingambtenaar. Hij geeft in geen geval advies over uw aankoop of verkoop. Ook doet de Spaanse notaris geen nazicht van de compromis of koopovereenkomst.

Het juridisch advies en begeleiding worden uitsluitend verzorgd door juristen of advocaten. Zij kijken na of het pand bezwaard werd met schulden, alle vergunningen in orde zijn en er geen bouwkundige overtredingen werden vastgesteld. Een Spaanse notaris zal u niet bijstaan, waarschuwen of advies geven.

Kom meer te weten over juridische ondersteuning tijdens het koop- of verkoopproces van een woning in Spanje.

Wat kost een Spaanse notaris?

Een notaris kost tussen de 0,1% – 0,4% procent van de verkoopwaarde. Daarnaast zijn er nog de kosten van het kadaster. Het is gebruikelijk dat de koper de notaris kiest en de kosten ervan draagt.

Hoe verloopt een afspraak met een Spaanse notaris?

De advocaat of jurist van de koper maakt na het ondertekenen van de compromis een afspraak bij de notaris. Zowel koper als verkoper moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De Spaanse notaris controleert dan de identiteit van beide partijen en leest de notariële akte voor. Wanneer een van de partijen geen Spaans spreekt, is er een vertaler aanwezig. Na de voorlezing wordt de akte ondertekend door koper en verkoper en krijgt de koper een voorlopige kopie van de akte. Enkele maanden later ontvangen beide partijen de officiële akte.

Als u zelf niet aanwezig kan of wil zijn, kan u ook een vertegenwoordiger aanstellen. U heeft dan een notariële volmacht nodig. Dit kan u verkrijgen bij een Spaanse of Belgische notaris. Ook in het Spaans consulaat kan u een notariële volmacht bekomen.

Indien er onvoldoende tijd is om een volmacht op te maken, kan er ook gewerkt worden met een mandato verbal.

Heeft u vragen over kopen in Spanje? Neem gerust contact op via het onderstaande formulier.

[contact-form-7 id=”27848″ title=”Aankoopbegeleiding”]

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands