Onmogelijk om persoonlijk te verschijnen voor een Spaanse notaris?

Door de corona-maatregelen is het niet evident om op korte termijn naar Spanje te reizen. Maar wat als u dringend persoonlijk moet verschijnen voor een Spaanse notaris? Geen evidentie in deze vreemde tijden. Daarom bespreekt dit artikel twee alternatieven.

1. Een notariële volmacht

Tekenen via een notariële volmacht is de klassieke methode. Hiermee geeft u de volmacht aan uw vertegenwoordiger, bijvoorbeeld uw raadsman of familielid, om in uw naam en voor uw rekening een notariële akte te tekenen.

Deze volmacht is daarom verplicht notarieel. Dit betekent dat u voor een notaris moet verschijnen om een geldige volmacht op te maken.

Lees meer over de voordelen van een notariële volmacht.

2. Een vermoeden van volmacht

De tweede optie is een vermoeden van volmacht (“Mandato Verbal“). Hiermee kan uw raadsman zonder notariële volmacht voor u een authentieke akte ondertekenen. U dient dan achteraf de getekende akte te ratificeren. Dit kunt u doen middels een notariële volmacht of door persoonlijk een akte van ratificatie te ondertekenen bij een Spaanse notaris.

Een voorbeeld. Stel dat u binnenkort naar Spanje moet reizen om persoonlijk de koopakte te tekenen. Door omstandigheden blijkt de reis niet mogelijk te zijn. Er is ook geen tijd meer om een notariële volmacht te laten opmaken. Dit neemt immers doorgaans twee weken in beslag.

In dit scenario kunt u uw raadsman aanstellen om de akte te tekenen middels een mandato verbal. Achteraf kunt u dan de koop ratificeren. Om te ratificeren heeft u eveneens twee mogelijkheden. Ofwel laat u alsnog een notariële volmacht opmaken. Ofwel door persoonlijk te verschijnen voor een Spaanse notaris. De akte van ratificatie kost zo’n 150 euro.

Uw eigendomstitels worden pas ingeschreven in het Registratiekantoor na de akte van ratificatie. Maar let op: u dient de koopprijs echter volledig te betalen bij de koopakte.

Heeft u vragen over kopen in Spanje? Hier vindt u alvast 5 tips over waar op letten bij de aankoop van een woning in Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands