Lenen voor een nieuwbouw in Spanje blijkt moeilijk

We zien sinds begin 2022 dat lenen voor een nieuwbouw in Spanje moeilijk verloopt. Steeds meer Belgische banken staan weigerachtig om kredieten te verschaffen voor een koop op plan. In dit artikel geven we meer uitleg over onze ervaringen.

Kunt u in België lenen voor een tweede verblijf in Spanje?

U kunt bij een Belgische bank lenen voor een tweede verblijf in Spanje. Doorgaans vraagt de bank wel een waarborg of zekerheid. Denk bijvoorbeeld aan de (her)opname van een hypotheek op vastgoed in België of een pand op een effectenportefeuille. Lenen voor een vastgoed in herverkoop of afgewerkte nieuwbouw is dan geen probleem.

Echter zien we steeds vaker dat Belgische banken niet meer willen lenen voor een nog niet-afgewerkte woning, zoals een koop op plan. In het algemeen zijn banken bereid om enkel de laatste schijf te lenen bij notariële akte. Zelfs in het geval dat de koper (meer dan) voldoende waarborgen in België kan bieden én een langdurige relatie heeft met de bank in kwestie, blijkt een krediet niet evident. En dit terwijl kopers in 2020 – 2021 nog vlotjes bij de meeste banken konden lenen voor een koop op plan.

Lees meer over de financieringsmogelijkheden van een tweede verblijf.

Kunt u in Spanje lenen?

Om te lenen voor een nieuwbouw in Spanje kunt u uiteraard ook bij Spaanse banken terecht. De gebruikelijke waarborg is dan een Spaanse hypotheek. Belangrijke opmerking is wel dat u voor een koop op plan ook enkel de laatste schijf kunt lenen. Dit komt omdat de notariële koopakte in Spanje pas wordt verleden wanneer de woning volledig klaar is en men dan pas de hypotheek kan inschrijven. In feite resulteert deze praktijk in dezelfde situatie als bij een Belgische financiering.

Hier vindt u meer informatie over de valkuilen van een Spaanse hypotheek.

Wat zijn de alternatieven?

Bij een koop op plan in Spanje betaalt u doorgaans in verschillende schijven. Zo betaalt u bij reservatie een bedrag tussen 6.000,00 EUR en 10.000 euro. Daarna betaalt u bij koopovereenkomst tussen 20% en 40% van de koopprijs. Eventueel is er nog een derde schijf van zo’n 20% tijdens de werken. Tot slot betaalt u het saldo bij het verlijden van de koopakte. Tegenwoordig kunt u bij de voorbereiding van uw aankoop ervan uitgaan dat u enkel het saldo gefinancierd krijgt. Dit betekent dat u zo’n 40% tot 60% met eigen middelen moet financieren. Vraag voorafgaandelijk aan het bezichtigen van panden daarom het betalingsschema op, zodat u weet of de aankoop financieel haalbaar is.

Hier vindt u meer informatie over de stappen in het koopproces bij nieuwbouw.

Als u de eigen middelen niet te uwer beschikking heeft, zijn de alternatieve financieringsmogelijkheden afhankelijk van uw situatie. Indien u vastgoed heeft in België dat te koop staat of u plant te verkopen, is een klassiek overbruggingskrediet een optie. Ook hebben we reeds de combinatie van een persoonlijke lening en een hypothecair krediet gezien, waarbij de persoonlijke lening loopt tot het verlijden van de hypotheekakte. Een ander voorbeeld is de borgstelling van een Belgische vennootschap voor haar zaakvoerder. Tot slot zien we meer postfinancieringen waarbij een (Spaanse) hypotheek na aankoop wordt gevestigd. Dergelijke oplossingen zijn echter niet goedkoop of niet altijd opportuun, zodat u best eerst te rade gaat bij uw financieel adviseur.

Hier vindt u nog enkele tips over lenen voor een tweede verblijf in Spanje.

Heeft u vragen over vastgoed kopen in Spanje? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands