Lenen voor een tweede verblijf: fiscale voordelen

Lenen voor een tweede verblijf in het buitenland gaat gepaard met enkele fiscale voordelen. Dit artikel bespreekt twee voordelen voor een inwoner in België die leent voor een tweede verblijf binnen de EU.

De gewone interestaftrek

Met de gewone interestaftrek kunt u de betaalde interesten aftrekken van al uw onroerende inkomsten. De interesten van de lening voor het tweede verblijf verlagen dan de onroerende inkomsten. En dit terwijl de inkomsten uit het buitenlands vastgoed vrijgesteld zijn (met progressievoorbehoud) van Belgische belastingen.

Deze maatregel is voornamelijk interessant voor mensen die naast de eigen gezinswoning, nog andere onroerende goederen in België bezitten. Hierdoor zorgt de interestkost van het buitenlandse tweede verblijf voor een verlaging van uw totaal onroerend inkomen. Met een verlaging van de te betalen personenbelasting als gevolg.

Indien u een verblijf in het buitenland koopt, en reeds financiering heeft voor verhuurd Belgisch vastgoed, is de situatie anders. De bestaande interestkost wordt dan deels afgetrokken van de reeds vrijgestelde inkomsten uit het vastgoed in het buitenland. Hierdoor verwatert het belastingvoordeel voor uw lopende leningen op Belgisch vastgoed. Wanneer uw totale interestkost echter hoger is dan uw totaal onroerend inkomen, blijft het voordeel uiteraard optimaal.

De gewone interestaftrek is van toepassing op elke vorm van financiering. U hoeft dus niet per se een hypothecair krediet aan te gaan.

Daarnaast is de gewone interest ook geldig voor leningen aangegaan om uw (buitenlands) onroerend goed te renoveren.

Lees meer over de Belgische belastingen op onroerend goed in Spanje en Portugal.

Federale korf langetermijnsparen

Lenen voor een tweede verblijf wordt ook aanzien als een vorm van langetermijnsparen. U heeft een federaal belastingvoordeel van 30% van de kapitaalaflossingen (en eventueel premies schuldsaldoverzekering). Er is wel – afhankelijk van uw beroepsinkomen – een maximumplafond van 2350 euro per persoon (aanslagjaar 2020). Concreet geniet u dus maximaal van een belastingvoordeel van 705 euro.

Maar binnen deze korf van 2350 euro kunt u ook financiële producten onderbrengen. Denk bijvoorbeeld aan een levensverzekering. Het maximumplafond blijft echter wel gelden. Als u dus reeds aan pensioensparen doet, is het belastingvoordeel van financiering eerder beperkt.

Let op: vanaf 2024 vervalt het voordeel van de federale korf langetermijnsparen voor vastgoed  (in tegenstelling tot de gewone interest aftrek, welke blijft gelden). Het moment van het afsluiten van de lening is dus belangrijk.

Wat zijn de mogelijkheden om te lenen voor een tweede verblijf in het buitenland?

 

Update: december 2022

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands