Kopen met een SCI in Frankrijk: interessant?

Als u gaat investeren in Frans vastgoed, kunt u de oprichting van een SCI overwegen. Een SCI in Frankrijk (Société Civile Immobilière) is een fiscaal translucide burgerlijke vastgoedvennootschap met rechtspersoonlijkheid. Bij een SCI-constructie wordt de vennootschap eigenaar van het onroerend goed en bezitten de vennoten deelbewijzen. Die deelbewijzen zijn roerende rechten en gemakkelijk overdraagbaar. Hierdoor is de SCI een interessant instrument voor vermogensorganisatie en successieplanning. Daarom zal dit artikel meer uitleg geven over de SCI in Frankrijk.

Lees meer over de aankoop van vastgoed in Frankrijk.

Flexibele manier om in vastgoed te investeren

Een belangrijk voordeel van de SCI in Frankrijk is dat u gezamenlijk met uw uw familie of zakenpartners kunt investeren in onroerend goed. Meerdere personen kunnen geld inbrengen in de SCI en zo rechten verwerven op het vastgoed zonder rechtstreeks mede-eigenaar te zijn.

Tevens bent u met een SCI vrij om de aankoop van vastgoed te structureren naargelang uw wensen. Uw onderlinge afspraken kunt u vastleggen in de statuten.

De SCI kan ook leningen aangaan om de aankoop te financieren. En uiteraard kunt u later de exploitatiekosten delen.

Hoewel een aparte rechtspersoon, zijn de vennoten onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de SCI. En dit in verhouding tot hun inbreng. Als de SCI bijvoorbeeld een banklening niet kan terugbetalen, zijn de vennoten verantwoordelijk voor de terugbetaling ervan. De schuldeisers moeten wel eerst de vennootschap aanspreken.

Hulpmiddel bij organisatie van familiaal vermogen

De flexibiliteit maakt dat de SCI een interessant hulpmiddel bij successieplanning. U kunt eenvoudig de eigendom van het vastgoed geheel of gedeeltelijk overdragen via de deelbewijzen in de SCI. Zo kunt u bijvoorbeeld de deelbewijzen schenken aan uw kinderen en/of familieleden met behoud van controle op het vermogen. Met andere woorden: u kunt vastgoed verdelen zonder het beheer en de bijbehorende inkomsten ervan te verliezen.

Wat met de belastingen?

In principe is de SCI in Frankrijk fiscaal transparant. Dit betekent dat de vennoten in Frankrijk worden belast alsof zij rechtstreeks eigenaar zijn van het onroerend goed. Er is dan geen vennootschapsbelasting en slechts een beperkte forfaitaire kostenaftrek.

De SCI heeft wel de mogelijkheid om te opteren voor de toepassing van de Franse vennootschapsbelasting. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn om het onroerend goed af te schrijven en interestkosten in te brengen.

Daarnaast, wanneer de SCI gemeubelde onroerende goederen verhuurt, is de Franse vennootschapsbelasting verplicht.

In geval u vennootschapsbelasting betaalt, zult u als vennoot van de SCI belast worden op eventuele dividenden, dit zowel in Frankrijk als in België.

Lees meer over Franse belastingen op vastgoed.

Administratieve verplichtingen

Zoals bij elke vennootschapsvorm, gaat ook de SCI gepaard met enkele administratieve verplichtingen. Denk aan oprichtingsformaliteiten, een boekhouding, jaarlijkse algemene vergadering etc.

Heeft u vragen over investeren in vastgoed in Frankrijk? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands