Een huis kopen in Frankrijk: het koopproces uitgelegd

Een huis kopen in Frankrijk verloopt ongeveer op dezelfde manier als de investering van vastgoed in België. Er zijn evenwel een aantal belangrijke verschillen. Dit artikel zal het koopproces in Frankrijk toelichten.

Stap 1. U doet een bod

Nadat u een geschikte woning heeft gevonden, doet u net zoals in België, een bod (offre d’achat). Na aanvaarding is uw bod juridisch bindend. Daarom is het belangrijk dat u voorwaarden opneemt in uw bod aan de hand van een letter of intent.

Bij het uitbrengen van een bod mag de makelaar of verkoper niet vragen om reeds een eerste aanbetaling over te maken.

Hier vindt u meer informatie over het bod op een huis in Frankrijk.

Stap 2. De koopovereenkomst

Na aanvaarding van het bod maakt doorgaans de notaris de koopovereenkomst op. Dit is ofwel een wederzijdse koop- en verkoopbelofte ofwel de klassieke compromis (compromis de vente).

In beide contracten kunt u opschortende voorwaarden opnemen. Er wordt dan rekening gehouden met de stedenbouwkundige situatie, de bouwhistoriek, de fiscale aspecten, de eigendomsstructuur etc. Uiteraard bent u vrij om ook zonder notaris een koopovereenkomst op te maken.

Na de ondertekening van de koopovereenkomst betaalt u een bedrag van 10% van de koopprijs. Dit bedrag stort u bij voorkeur op de derdenrekening van de notaris. Tevens heeft u na ondertekening nog een bedenktijd van 10 dagen waarin u van de koop kunt afzien, met volledige recuperatie van uw aanbetaling. Na verloop van de bedenktijd verliest u echter uw recht op terugbetaling van het voorschot.

Lees meer over enkele veelvoorkomende clausules in de compromis de vente.

Stap 3. Tekenen van de akte

Binnen een aantal maanden kunt u de transactie afronden. Om te kopen in Frankrijk is zoals in België ook de notaris noodzakelijk. Na ondertekening van de koopakte ontvangt u een voorlopige afschrift (attestation de propriété) en de sleutels. Tot slot stuurt de notaris u binnen zes maanden de akte op.

Lees meer over de aankoopkosten van een tweede verblijf in Frankrijk.

Heeft u vragen over kopen in Frankrijk? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands