De compromis de vente in Frankrijk: enkele courante clausules

De opmaak van de onderhandse koopovereenkomst of de compromis de vente is net zoals in België een cruciale stap in het koopproces. Nadat u een bod heeft overgemaakt, stellen partijen een notaris aan. Deze notaris zal dan de koopovereenkomst opmaken. In dit artikel vindt u een overzicht van enkele clausules in een compromis de vente in Frankrijk.

Lees meer over het koopproces van een woning in Frankrijk.

Omschrijving en staat van het goed

Deze bepaling omvat enerzijds de identificatiegegevens van het onroerend goed. Denk aan locatie, adres en kadastrale referentie, etc. Maar anderzijds ook een feitelijke beschrijving van de woning. Bijvoorbeeld dat er geen drinkwatervoorziening voorhanden is. De feitelijke situatie kan immers gevolgen hebben op de bewoonbaarheid conform de Code de la construction et de l’habitation.

Doelstelling van de aankoop

Door uw doelstelling van de aankoop – bij voorkeur zo vroeg mogelijk – aan te geven, laat u weten aan de verkoper waarom u de koop wenst te realiseren. Op die manier dient hij, teneinde om te goeder trouw te handelen, u te informeren of er bepaalde aspecten aan het onroerend goed zijn die de realisatie van uw doelstelling mogelijks verhinderen. Denk bijvoorbeeld aan een onbewoonbaarheidsverklaring (arrêté d’insalubrité) of het ontbreken van een bepaalde vergunning.

Verklaringen van de verkoper en/ of koper

Hierbij zullen de partijen een aantal verklaringen afleggen over de feitelijke of juridische situatie van het onroerend goed. Vaak neemt men deze clausules op voor aansprakelijkheidsredenen. Dit kan in het voordeel van de verkoper zijn. Bijvoorbeeld dat de koper verklaart op de hoogte te zijn van een bepaald gebrek en de risico’s ervan op zich neemt. Maar een verklaring kan ook in het voordeel van de koper zijn. Bijvoorbeeld dat de verkoper verklaart dat hij geen uitbreidingswerken heeft uitgevoerd.

Opschortende voorwaarden

Met een opschortende voorwaarde laat u de uitvoering van de verbintenissen van de overeenkomst afhangen van een toekomstige nog onzekere gebeurtenis. Wanneer deze gebeurtenis zich niet stelt binnen de vooropgestelde termijn, vervallen de verbintenissen en wordt de overeenkomst geacht nooit te zijn aangegaan.

De klassieke opschortende voorwaarde betreft het verkrijgen van financiering. Ook de opschortende voorwaarde van de afwezigheid van erfdienstbaarheden is een klassieker. Daarnaast kunt u om verschillende redenen opschortende voorwaarden invoegen. Bijvoorbeeld de opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een bepaalde vergunning.

Indien het vervullen van een opschortende voorwaarde uitblijft, heeft de koper recht op terugbetaling van de waarborgsom.

Prijs en aanbetaling

Vanzelfsprekend vermeldt de compromis de vente ook de prijs en de betalingsmodaliteiten ervan. Doorgaans betaalt u een waarborg van 5% of 10% van de afgesproken prijs. Het saldo + kosten betaalt u bij akte. U kunt evenwel ook een andere manier van betaling overeenkomen. Een waarborg is immers in de regel niet verplicht. Enkel in uitzonderlijke gevallen waarbij de akte pas na een jaar ingepland staat, kan een waarborg verplicht zijn.

Het voorschot (le séquestre) laat u bij voorkeur blokkeren bij de notaris, maar kan ook op de derdenrekening van de makelaar of zelfs op de rekening van de verkoper gebeuren.

Tot 10 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst kunt u zich bedenken en krijgt u het voorschot terug.

Na 10 dagen is de terugbetaling afhankelijk van de reden waarom u de aankoop stopzet. Indien u een geldige reden heeft, bijvoorbeeld door het uitblijven van een opschortende voorwaarde, heeft u recht op terugbetaling. Zo niet, verliest u de aanbetaling.

Lees meer over de aankoopkosten van een woning in Frankrijk.

Heeft u vragen over uw compromis de vente? Neem dan zeker contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands