Het bod in Frankrijk

Wanneer u een huis in Frankrijk heeft gevonden, bestaat de eerste stap uit het opmaken van een bod. Dit artikel geeft u meer informatie over de eerste stappen bij de aankoop van een huis in Frankrijk.

Wat is een “offre d’achat“?

Eerst dient u zoals in België een bod te doen op het goed. U bevestigt schriftelijk uw prijs, de voor u essentiële (opschortende) voorwaarden en de geldigheidstermijn. Het bod wordt in principe in persoon overgemaakt aan de verkoper of makelaar. De andere mogelijkheid is een verzending per aangetekend schrijven. Doorgaans zal de makelaar evenwel over een eigen sjabloon/formulier beschikken, zodat u ter plaatse het bod kunt uitbrengen. Uiteraard is een bod per e-mail ook een courante praktijk.

Als reactie kan de verkoper dan:

  1. het bod aanvaarden, waarna er een juridisch bindend akkoord onstaat;
  2. een tegenbod formuleren;
  3. het bod afwijzen.

Als de verkoper het bod aanvaardt, kan het goed niet meer worden aangeboden aan derden. De volgende stap is dan de aanstelling van een notaris en de opmaak van de compromis de vente.

De verkoper of makelaar mag in deze fase nog geen aanbetaling eisen.

Lees meer over de aankoopprocedure in Frankrijk.

Wat is de juridische waarde van het bod op een huis in Frankrijk?

Eens de verkoper uw bod aanvaardt, ontstaat er een juridische verbintenis tot koop-verkoop. U verbindt zich om de woning te kopen aan de gestelde voorwaarden. De verkoper zal de woning niet meer mogen aanbieden aan derden.

Uw verbintenis is voornamelijk theorie. De volgende stap is immers de opmaak van de compromis. En bij compromis geldt eveneens een afkoelingsperiode. Ook al is een bod juridisch bindend, u kunt zich nog altijd terugtrekken binnen de 10 dagen na ondertekening. Toch is het belangrijk om bij het uitbrengen van een bod uw voorwaarden te vermelden. Deze bepalingen komen immers in de compromis.

Pas na de afkoelingsperiode wordt de compromis afdwingbaar.

Lees meer over de courante clausules in de compromis de vente.

Is er een verschil met een “promesse unilatérale d’achat“?

Een promesse unilatérale d’achat (PUA) kunt u vergelijken met een aankoopbelofte. Dit document verbindt de koper om, onder de voorwaarden vermeldt in het document, het goed te kopen. De verkoper is hieraan niet verbonden. Hij heeft dan nog altijd de optie om het goed te verkopen aan iemand anders.

Een PUA wordt aanzien als een pre-contract (avant-contrat). Belangrijk gevolg is dat de afkoelingsperiode van 10 dagen van toepassing blijft. U heeft dan 10 dagen bedenktijd. Dit is het voornaamste verschil tussen een bod en een PUA.

Besluit

In praktijk is een bod dus niet bindend. U kunt er immers altijd onderuit dankzij de afkoelingsperiode. Echter is wel van belang om reeds op voorhand uw voorwaarden duidelijk te vermelden. Niet alleen om achteraf verrassingen te vermijden, maar ook omdat het bod dient als basis van de compromis. En na de afkoelingsperiode van 10 dagen verbindt de compromis wel degelijk de partijen.

Heeft u vragen over de aankoop van een woning in Frankrijk? Bent u van plan om een bod uit te brengen? Neem dan gerust contact op voor advies of begeleiding.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands