Franse belastingen op vastgoed

Als eigenaar van een verblijf in Frankrijk betaalt u een reeks belastingen. Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende Franse belastingen op vastgoed. We maken hierbij een onderscheid tussen niet-verhuurd vastgoed en verhuurd vastgoed.

U verhuurt niet

Indien u niet verhuurt, betaalt u in principe enkel lokale belastingen. Ten eerste is er de onroerende voorheffing (taxe foncière). Deze belasting belasting is te betalen door elke eigenaar of vruchtgebruiker van vastgoed in Frankrijk.

Daarnaast is er een belasting (taxe d’habitation) voor (bemeubelde) onroerende goederen waarvan u effectief gebruik kan maken. Hierbij bedoelen we vastgoed dat te uwer beschikking staat. Dit kan als eigenaar of vruchtgebruiker zijn, maar bijvoorbeeld ook als huurder. Deze gemeentebelasting geldt voor zowel de hoofdverblijfplaats als voor een tweede verblijf. De taxe d’habitation zal wel in 2023 uitdoven voor de hoofdverblijfplaats.

Bovenstaande belastingen worden berekend op basis van het kadastraal inkomen en zijn belastbaar per 1 januari.

Tot slot zijn er nog een aantal lokale Franse belastingen op onroerend goed mogelijk, zoals bijvoorbeeld een afvalbelasting.

U verhuurt ongemeubileerd vastgoed

Wanneer u onroerend goed in Frankrijk ongemeubileerd verhuurt, zijn er twee regimes mogelijk. De eerste mogelijkheid is het regime micro-foncier. Indien uw huurinkomen lager is dan 15.000 euro per jaar, is dit regime automatisch van toepassing. U wordt dan belast op basis van de werkelijke huurinkomsten, verminderd met een kostenforfait van 30%.

Als uw huurinkomsten hoger zijn dan 15.000 euro, is het gewone huurregime automatisch van toepassing. Hier wordt u eveneens belast op basis van de werkelijke huurinkomsten, maar u kunt uw kosten aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan de tax foncière, interesten, verzekering, herstellingswerken, etc. Verliezen zijn onder bepaalde voorwaarden overdraagbaar.

Ook wanneer uw huurinkomen lager is dan 15.000 euro, kunt u kiezen voor het gewone regime. Deze keuze blijft 3 jaar geldig.

Vennoten in een SCI dienen hun huurinkomsten aan te geven in verhouding tot hun aandeel in de SCI.

Lees meer over een SCI.

U verhuurt gemeubileerd vastgoed

In dat geval zijn de Franse belastingen op vastgoed onderverdeeld in gelijkaardige regimes. Eerst is er het regime voor de micro-entrepreneur. Hierbij heeft u in principe minder dan 70.000 euro huurinkomsten per jaar. U wordt dan belast op de helft van de werkelijke huurinkomsten (automatisch forfait). Indien u kamers verhuurt via een gîte of een B&B, bedraagt het kostenforfait in principe 71%.

Naast het regime van de micro-entrepreneur zijn er de gewone beroepsinkomsten (bénéfices industriels et commerciaux), waarbij u wordt belast op uw werkelijke huurinkomsten verminderd met de aftrekbare kosten.

U heeft in principe de keuze tussen beide regimes. Daarnaast zijn er ook sociale belastingen ten belope van 17,2% op de ontvangsten.

Tarieven voor de Franse belastingen op vastgoed

Aan de hand van de bovenstaande regimes berekent u de belastbare basis. Dit bedrag wordt samengeteld met eventuele andere inkomsten belastbaar in Frankrijk. Op het totale inkomen zijn de progressieve tarieven in de personenbelasting van toepassing (0% – 45%).

Er is evenwel een minimumtarief van 20% voor niet-residenten. Daarnaast is er voor de verhuur van gemeubileerd onroerend goed, naast de personenbelasting, een solidariteitsbijdrage (prélèvement de solidarité) van 7,50%.

Een voorbeeld: u verhuurt een ongemeubileerd onroerend goed voor 8.000 euro per jaar onder het stelsel van micro-foncier. U heeft recht op een kostenforfait van 30%. De belastbare basis is dan 5.600 euro. De te betalen belasting bedraagt hierop is 20% of 1.120 euro.

Lees meer over de aankoop van vastgoed in Frankrijk.

Vermogensbelasting

Tot slot betaalt u vermogensbelasting in Frankrijk vanaf u er een netto onroerend vermogen heeft van 1,3 miljoen euro.

Hier vindt u meer informatie over de vermogensbelasting in Frankrijk.

Heeft u vragen over investeren in Frankrijk? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands