Vermogensbelasting in Frankrijk

Frankrijk heeft in tegenstelling tot België een vermogensbelasting op onroerend goed. Deze vermogensbelasting (l’impôt sur la fortune immobilière) geldt ook voor niet-inwoners. Bijvoorbeeld als u woont in België en een tweede verblijf heeft in Frankrijk. Dit artikel geeft u meer informatie over de vermogensbelasting in Frankrijk voor niet-residenten.

Voor wie?

De vermogensbelasting treedt in werking vanaf u in Frankrijk een netto onroerend vermogen heeft van 1,3 miljoen euro. En dit ongeacht u een natuurlijke persoon of een vennootschap bent. De peildatum is jaarlijks op 1 januari.

In principe worden onroerende goederen van minderjarigen opgeteld bij het onroerend vermogen van de ouders.

De vermogensbelasting is van toepassing op volle eigenaars en op vruchtgebruikers. De vruchtgebruiker betaalt de vermogensbelasting zoals een volle eigenaar. De naakte eigenaar is daarom vrijgesteld.

Hoe bereken ik het netto onroerend vermogen?

Het netto onroerend vermogen kunnen we in twee stappen bepalen.

In de eerste stap bekijken we de totale waarde van het vastgoed gelegen in Frankrijk. Alle vormen van onroerend goed komen hiervoor in aanmerking. Denk aan woningen, appartementen, onbebouwde gronden, landbouwgronden, gebouwen in aanbouw, erfgoed, etc.

Er zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld vastgoed dat wordt ingezet voor professionele doeleinden van de belastingplichtige is onder voorwaarden vrijgesteld. Ook bepaalde bosgronden zijn vrijgesteld.

In de tweede stap verminderen we de aftrekbare schulden van de waarde van het vastgoed. De aftrekbare schulden zijn de schulden die:

  • vaststaan op 1 januari (inclusief interesten);
  • worden gedragen door de belastingplichtige en;
  • specifiek werden aangegaan voor de aankoop, behoud of renovatie van het vastgoed.

De laatste voorwaarde is van cruciaal belang. U moet het verband tussen de schulden en het vastgoed kunnen aantonen. Zo zijn bepaalde bulletkredieten niet volledig aftrekbaar.

Ook zijn schulden beperkt aftrekbaar indien u een bruto onroerend vermogen heeft van meer dan 5 miljoen euro, gefinancierd met meer dan de helft aan schulden.

Bepaalde belastingschulden zijn eveneens aftrekbaar.

Lees meer over de Franse belastingen op vastgoed.

Voor vennootschappen kijkt men naar de netto waarde van het vastgoed, en dit in verhouding met de totale waarde van de vennootschap. Daarna wordt de waarde berekend in verhouding met het aantal aandelen per aandeelhouder.

Hoe bereken ik de te betalen belasting?

Zoals gezegd is de vermogensbelasting in Frankrijk van toepassing vanaf u er een netto onroerend vermogen heeft van 1,3 miljoen euro. Voor de berekening van de belasting is de eerste 800.000 euro echter vrijgesteld. Daarna zijn er tarieven van 0,5% (vanaf 800.001 euro) tot 1,5% (vanaf 10.000.000 euro).

Een voorbeeld. U heeft een netto-actief onroerend vermogen in Frankrijk van 2 miljoen euro. De belasting wordt dan als volgt berekend:

0 – 800.000 euro: 0% op 800.000 euro = 0 euro
800.001 euro tot 1.300.000 euro: 0,5% op 500.000 euro = 2.500 euro
1.300.001 euro tot 2.570.000 euro: 0,7% op 700.000 euro (2.000.000 – 1.300.000) = 4.900 euro
Totaal: 7.400 euro.

Hier vindt u een online tool om de vermogensbelasting in Frankrijk te begroten (jaar 2020).

Besluit: investeren in Frankrijk

Indien u van plan bent om luxevastgoed in Frankrijk aan te kopen, laat u dan zeker adviseren over de fiscale aspecten en de aankoopmogelijkheden. Ook is het aan te raden om met uw bankier te overleggen over eventuele financiering. Door financiering vermindert u immers de te betalen belasting.

Heeft u vragen over investeren in Frankrijk? Of wenst u meer te weten over de financiering van luxevastgoed in Frankrijk? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands