Emigreren naar Spanje: gevolgen op belastingen

Als u plannen heeft om te emigreren naar Spanje, houdt u best rekening met de gevolgen op uw belastingsituatie. Deze gevolgen kunnen immers verregaand zijn. Dit artikel legt uit vanaf wanneer u belastingplichtig bent in Spanje en wat de fiscale gevolgen ervan zijn.

Wanneer ben ik belastingplichtig in Spanje?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een resident en een niet-resident. U bent volledig belastingplichtig in het land waar u resideert. Als u daarentegen een niet-resident bent, geldt de belasting der niet-inwoners. De belasting der niet-inwoners heeft geen verregaande gevolgen op uw belastingsituatie, maar houdt wel enkele verplichtingen in.

Wanneer ben ik een resident in Spanje?

Indien u emigreert naar Spanje zult u er een duurzaam verblijf ter beschikking hebben: u heeft of huurt een woning in Spanje. Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Spanje bepaalt dat als u in Spanje over een duurzaam verblijf beschikt, u wordt beschouwd als een Spaans resident. Wanneer u ook in België over een duurzaam verblijf beschikt –  bijvoorbeeld een appartement dat u niet verhuurt – wordt er gekeken naar het land waar het middelpunt van uw levensbelangen zich situeert. Dit betekent dat er gekeken wordt naar uw persoonlijke en economische relaties. Waar gaat u om met uw familie en vrienden? In welk land werkt u? Waar beheert u uw vermogen?

In geval het middelpunt van uw levensbelangen niet duidelijk is, wordt er gekeken naar het aantal dagen per jaar dat u in Spanje verblijft. In het land waar u het meeste aantal dagen per jaar verblijft, bent u resident. Als ook die regel geen oplossing biedt, neemt men het land van uw nationaliteit als criterium. In de meeste gevallen volstaat het evenwel om te kijken naar het land waar u langer dan 183 dagen per jaar verblijft.

Indien u meer dan 183 dagen per jaar in Spanje verblijft, beziet de Spaanse fiscus u als een resident.

Beluister ook onze Alles over Spanje Podcast over de praktische stappen van emigreren naar Spanje.

Wanneer ben ik een niet-resident?

U bent een niet-resident als u inkomsten uit Spanje ontvangt of als u bezittingen heeft in Spanje én u bent in een ander land resident. Het bekendste voorbeeld uit de praktijk is een Belg woonachtig in België met een tweede verblijf in Spanje. U kunt hier meer informatie vinden over de niet-residenten belasting in Spanje.

Wat zijn de gevolgen van het emigreren naar Spanje op de te betalen belastingen?

Als resident in Spanje bent u volledig onderworpen aan de Spaanse personenbelastingen. En dit op uw wereldwijde inkomen en wereldwijde vermogen. Dit betekent dat u niet alleen belast wordt op uw Spaanse inkomsten en bezittingen, maar ook op uw inkomsten en bezittingen in andere landen, zoals België. Een voorbeeld: een veelvoorkomende situatie is dat Belgische aandelenportefeuilles en aandelen in vastgoedvennootschappen onderworpen zijn aan een meerwaardebelasting in Spanje. Ook mag u de vermogensbelasting in Spanje niet vergeten. De vermogensbelasting in Spanje is eveneens van toepassing op buitenlandse activa.

Voor expats is er evenwel de mogelijkheid om beroep te doen op het fiscaal gunstregime “Ley Beckham“. Hierbij worden uw inkomsten en vermogen belast zoals een niet-resident.

Naast het betalen van de Spaanse personenbelasting, zult u dus ook worden onderworpen aan allerhande andere belastingen in Spanje. Daarnaast kunt in belastingplichtig blijven in België. Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Spanje zal in de meeste gevallen echter dubbele belasting voorkomen en bepalen in welk land uw inkomsten worden belast. Zo bepaalt het dubbelbelastingverdrag dat pensioenen in principe belast worden in de woonstaat.

Lees meer over de belasting van uw pensioen en over de Spaanse belastingen op huurinkomsten.

Gevolgen op erven en schenken

Het dubbelbelastingverdrag regelt evenwel niet de erfbelasting en de schenkbelasting. Emigreren naar Spanje kan daarom resulteren in dubbele belasting op uw nalatenschap of schenking. Niet alleen zullen Belgische successierechten van toepassing zijn, ook zullen er Spaanse successierechten worden betaald.

Gaat u verhuizen naar Spanje en verwacht u nog een schenking? Mogelijks betaalt u dan dubbele schenkbelasting. Hier vindt u meer informatie.

Indien u geen voorbereidingen treft, is het Spaans erfrecht ook van toepassing op uw nalatenschap. Het toepasselijke erfrecht wordt immers bepaald aan de hand van uw gewone verblijfplaats.

Wat als u terugkeert naar België?

Indien u terug verhuist naar België, wordt u in principe terug Belgisch rijksinwoner. Dit betekent dat België uw inkomsten terug volledig mag belasten. U dient evenwel op te letten dat de Belgische fiscus u niet belast voor de jaren dat u in het buitenland verbleef.

Zo zijn er een aantal wettelijke vermoedens die bepalen dat u voor fiscale doeleinden nooit bent verhuisd. Als u binnen twee jaar terugkeert naar België, zal de fiscus veronderstellen dat u nooit de intentie had om België te verlaten. Ook als u gedurende uw verblijf in het buitenland bent ingeschreven in het Belgisch bevolkingsregister, geldt er een vermoeden dat u in België woonachtig bent. Deze vermoedens zijn echter weerlegbaar.

Is uw woning in België uw gezinswoning? Dan geldt er een onweerlegbaar vermoeden dat u Belgisch rijksinwoner bent. Ook als uw partner of kinderen nog steeds verblijven in België, gaat de fiscus ervan uit dat u voor fiscale doeleinden nog in België woont.

Wenst u te emigreren naar Spanje? Confianz kan u bijstaan met de administratieve stappen om resident te worden in Spanje.

Wees voorbereid

Als u besluit om te emigreren naar Spanje is het aan te raden dat u fiscaal advies inwint. Met fiscale planning zult u verrassingen voorkomen en belastingbesparingen realiseren.

Lees meer over de praktische formaliteiten van een verhuis naar Spanje.

Wat met mijn gezondheidszorg in Spanje?

Update september 2023

Ontvang handige tips en informatie over kopen in Spanje

* indicates required


 

 


Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands