Belgisch pensioen in Spanje: hoe belast?

In een vorig blogbericht lichtten we toe dat emigreren naar Spanje gevolgen heeft op uw belastingen. Dit is ook zo voor uw Belgisch pensioen in Spanje.

Verhuizen naar Spanje

Verhuizen naar Spanje als gepensioneerde zal geen gevolg hebben op uw opgebouwde pensioenrechten. De Belgische overheid zal uw pensioen blijven uitbetalen, maar wanneer u naar Spanje verhuist zal u er mogelijks fiscaal resident worden. Al uw inkomsten, ongeacht de oorsprong, worden dan in principe belast volgens de Spaanse fiscale wet. De Spaanse fiscus zal dan in bepaalde gevallen uw Belgisch pensioen mogen belasten.

Pensioen in Spanje belast volgens Spaanse wetgeving

Indien u altijd in de privésector heeft gewerkt, zal uw pensioen volledig belastbaar zijn in Spanje. In dat geval zal de Belgische overheid u een bruto pensioen uitbetalen, zonder afhoudingen. In de Spaanse belastingaangifte, telkens in juni, bent u dan verplicht om uw inkomsten uit het Belgisch pensioen te melden.

Pensioen in Spanje belast volgens Belgische wetgeving

Wanneer u een overheidsbetrekking heeft gehad, zal uw pensioen in bepaalde gevallen belast blijven volgens de Belgische fiscale wetgeving. En dit ongeacht of u geen fiscaal resident bent in België. De Spaanse fiscus zal dan geen belastingen mogen heffen op uw pensioen. Let op: u zal dan nog steeds een belastingaangifte in Spanje moeten indienen, maar de betaalde Belgische belastingen worden dan verrekend met uw Spaanse belastingen.

Hoe wordt mijn pensioen belast in Spanje?

De Spaanse fiscale wetgeving is zeer complex. Daarnaast hangt de te betalen belasting af van verschillende factoren. Zo zal er rekening worden gehouden met uw gezinssituatie, de Communidad waarin u woont en uw andere inkomsten uit Spanje en België.

Let op: mogelijks ontvangt u uw aanvullend pensioenkapitaal terwijl u reeds woont in Spanje. Spanje belast het te ontvangen kapitaal aanzienlijk hoger dan België.

Bespaar belastingen

Voorkom verrassingen: Confianz kan nauwkeurig berekenen hoeveel belastingen u in Spanje zal moeten betalen. Vraag hiervoor voorafgaandelijk fiscaal advies.

Aan de hand van concrete aanbevelingen kunnen we u helpen met het besparen van belastingen. Dit zowel voor uw inkomsten uit Spanje als voor uw inkomsten uit België. Betaal dus zeker niet te veel.

Uw verhuis melden aan de pensioendienst?

U dient uw verhuis twee maanden voor vertrek te melden aan de pensioendienst. Zo kunnen zij uw pensioen blijven uitbetalen. U vindt meer informatie op de website van de pensioendienst.

Confianz kan u volledig begeleiden met een de administratieve stappen om resident te worden in Spanje. Neem hiervoor gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands