Verhuren in Spanje via online platformen (Airbnb): let op uw verplichtingen

Vaak verhuren cliënten een vakantiewoning in Spanje via online verhuurplatformen. Aangezien het spaarboekje niet meer rendeert, kiezen ook verschillende gezinnen om te investeren in een tweede verblijf.

Vaak vergeet men dat er regels zijn om te verhuren in Spanje. Zo bent u Spaanse belastingen verschuldigd op uw huurinkomsten.

Lees meer over de belastingen op uw huurinkomsten uit Spanje.

Online verhuurplatformen geven uw gegevens door

Krachtens een beslissing van de Spaanse Ministerraad zullen online verhuurplatformen zoals Airbnb en HomeAway vanaf juli 2018 verplicht worden om periodiek gegevens uit te wisselen met de Spaanse fiscus.

Het doel is om belastingontduiking tegen te gaan. Buitenlandse verhuurders ‘vergeten’ wel eens hun werkelijke huuropbrengsten aan te geven, waardoor de Spaanse schatkist inkomsten mist. In de nabije toekomst zal de Spaanse fiscus dus nauwlettender toezien op vastgoedeigenaars.

Welke informatie wordt uitgewisseld door online verhuurplatformen?

De online verhuurplatformen zullen de identiteit van de verhuurder, de identiteit van de huurders, het aantal verblijfsdagen en het huurbedrag moeten bekendmaken. Als u verhuurt via Airbnb, HomeAway of een ander online verhuurplatform in Spanje, kan u ervan uitgaan dat de Spaanse fiscus uw inkomsten kent. Het is dan aan te raden om uw administratie goed bij te houden.

Kom meer te weten over de Spaanse belastingaangifte.

Registratieverplichting bij het verhuren in Spanje

Wanneer u meerdere vakantiewoningen in de Comunidad Valenciana verhuurt aan toeristen via online verhuurplatformen, bent u verplicht om deze woningen te registreren. Dit op straffe van hoge boetes. Daarnaast dient u te voldoen aan minimale kwaliteitsstandaarden. Ook in andere Spaanse regio’s gelden er strenge regels om te kunnen verhuren via online verhuurplatformen.

Lees meer over de registratieverplichting van vakantieverblijven in Valencia.

Gevolgen van informatie-uitwisseling in België

De Europese bijstandsrichtlijn bepaalt dat nationale belastingdiensten automatisch gegevens met elkaar moeten uitwisselen. Indien de Spaanse fiscus op de hoogte is van uw verhuuractiviteiten in Spanje, zullen uw inkomsten uit onroerende goederen in principe automatisch gedeeld worden met de Belgische administratie.

Verplichtingen in België bij het verhuren in Spanje

Als Belgisch inwoner bent u immers ook in België verplicht om uw buitenlandse huuropbrengsten aan te geven. Deze inkomsten zullen in principe vrijgesteld worden van Belgische belastingen, maar tellen wel mee om tot het toepasselijke tarief te komen. Met andere woorden: u kan in een hogere belastbare schijf terecht komen.

Ook dient u uw Spaanse bankrekeningen te registreren bij de Nationale Bank. Tot slot dient u in uw belastingaangifte aan te geven dat u een tweede verblijf heeft.

Wenst u meer informatie over verhuren in Spanje? Vraag dan juridisch of fiscaal advies.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands