Spaans fiscaal gunstregime voor expats (en “thuiswerkers”?) uitgelegd.

Teneinde meer buitenlandse expats aan te trekken, heeft Spanje in 2005 met haar Real Decreto 687/2005 een fiscaal gunstregime gecreëerd. Dit gunstregime staat bekend als “Ley Beckham”/ “Beckham Rule”, naar de voetballer David Beckham. In tijden waarin “thuiswerk” vanuit Spanje meer en meer voorkomt, lijkt het nuttig om deze fiscale regeling eens van naderbij te bekijken.

Lees meer over “thuiswerk” in Spanje en de mogelijke gevolgen ervan voor uw belastingen.

Voor wie is de Beckham Rule?

Normaal gezien, als u naar Spanje verhuist om er te werken, zult u er fiscaal inwoner worden. Voor de Spaanse interne wetgeving, bent u fiscaal inwoner wanneer:

  • u langer dan 183 dagen in een kalenderjaar in Spanje verblijft, ongeacht uw domicilie;
  • het centrum van uw economische belangen zich in Spanje bevindt;
  • uw echtgenoot of uw minderjarige (van u afhankelijke) kinderen in Spanje wonen.

 

Op basis van de criteria in een dubbelbelastingverdrag kunt u eventueel aantonen dat in een ander land fiscaal inwoner bent.

De gevolgen van fiscaal inwonerschap in Spanje zijn niet min. In de eerste plaats is de Spaanse personenbelasting van toepassing. Net zoals in België zijn er progressieve tarieven. In Spanje zijn deze tarieven van 19% – 45%. Zo is het hoogste tarief 45% vanaf een inkomen van 60.000 EUR. In sommige autonome regio’s kan het tarief in feite zijn dan 50% door allerlei vermeerderingen.

Daarnaast is er nog de vermogensbelasting en zijn er gevolgen voor nalatenschappen & schenkingen.

Indien u dus gaat werken in Spanje als goedverdienende expat, betaalt u veel belastingen. De Beckham Rule probeert dit probleem te verhelpen.

Lees meer over emigreren naar Spanje en de gevolgen ervan op uw belastingen.

Wat is de Ley Beckham / Beckham Rule?

Dit fiscaal gunstregime houdt in dat u wordt belast zoals een fiscaal niet-inwoner van Spanje. Alle inkomsten buiten Spanje, behalve beroepsinkomsten, zijn niet belastbaar.

Concreet betaalde u voor uw beroepsinkomsten een vast tarief van 24% tot 600.000 euro en 45% vanaf 600.000 euro. Uw werkgever betaalt de verschuldigde belasting rechtstreeks via de bedrijfsvoorheffing met modelo 216. Als expat doet u in de periode april – juni via modelo 151. Er zijn geen belastingverminderingen.

Let op: er is sprake om het tarief op te trekken naar 47% vanaf een inkomen boven 300.000 euro, met bijkomende vermeerderingen voor bijvoorbeeld Catalonië.

Onroerende inkomsten zijn belastbaar volgens de niet-residentenbelasting op voorwaarde dat uw vastgoedinkomsten niet in aanmerking komen voor een economische activiteit.

Dividenden, interesten en meerwaarden zijn belastbaar aan tarieven van 19% – 35%.

Voor de vermogensbelasting bekijkt men u eveneens als niet-inwoner. Dit betekent dat u enkel wordt belast op uw vermogen gesitueerd in Spanje. Tevens dient u geen vermogensaangifte (modelo 720) in te dienen.

Voor de erf- en schenkbelasting verandert er niets. U wordt belast volgens de regels van de autonome regio waarin u verblijft.

Het fiscaal gunstregime is maximaal 6 jaar geldig, namelijk het jaar vanaf uw eerste fiscale residentie + 5 jaar.

Wat zijn de voorwaarden?

De reden van uw verhuis naar Spanje – en dus fiscaal inwonerschap – bestaat eruit om te werken onder een arbeidsovereenkomst of als bestuurder voor een Spaanse vennootschap of een buitenlandse onderneming met een vaste inrichting in Spanje. Belangrijk is dat deze onderneming niet uw eigen onderneming mag zijn (niet > 25% aandeelhouderschap).

Daarnaast dient u effectief te werken op Spaans grondgebied; arbeid buiten Spanje mag maximaal 15% van uw beroepsinkomen vertegenwoordigen.

Tot slot mag u de voorbije 10 jaar geen fiscaal inwoner van Spanje geweest zijn.

Binnen zes maanden na aanvang van uw tewerkstelling dient u het gunstregime aan te vragen.

Let op: In 2023 komen er wellicht versoepelingen. Hier vindt u alvast een overzicht.

Toegepast op “thuiswerk”

De fysieke verhuis naar Spanje zal voor veel mensen geen obstakel zijn. Integendeel. Om echter aan de voorwaarden te voldoen, dient uw Belgische werkgever minstens een vaste inrichting in Spanje te hebben. Eenvoudig gesteld moet een Belgische werkgever een economische activiteit uitoefenen op Spaans grondgebied. Louter in Spanje thuiswerken voor een onderneming die uitsluitend actief is in België is dus niet voldoende.

Risico op dubbele belasting

Volgens de Beckham Rule zijn al uw beroepsinkomsten in Spanje belastbaar. Indien u evenwel beroepsinkomsten heeft buiten Spanje, zullen deze inkomsten mogelijks zowel in Spanje als in het werkland worden belast. Met andere woorden: u riskeert dubbele belasting voor beroepsinkomsten die u verdient buiten Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands