Kopen met een vennootschap: wat met de vermogensbelasting?

In Spanje is er een vermogensbelasting. Ten einde om deze belasting te vermijden, krijgen we regelmatig de vraag of de vennootschap het vastgoed in Spanje kan verwerven. Dit artikel zal toelichten hoe de vermogensbelasting bij een vennootschap wordt bekeken.

In principe is de vermogensbelasting van toepassing op natuurlijke personen, waaronder niet-residenten met vastgoed in Spanje. Voor deze niet-residenten is er een vrijstelling van 700.000 euro. Vanaf u deze drempel overschrijdt, gelden de tarieven vanaf 0,20% tot 2,50%.

Update december 2020: het hoogste tarief wordt vanaf 2021 op nationaal niveau opgetrokken naar 3,50% voor netto-vermogens boven 10 miljoen euro.

Lees meer over de vermogensbelasting in Spanje voor residenten en niet-residenten.

Ik heb een Spaanse vennootschap

Zoals hierboven vermeld, is de vermogensbelasting er enkel voor natuurlijke personen. Aandelen of participaties in een vennootschap tellen echter wel mee bij uw persoonlijk vermogen.

In bepaalde gevallen kunnen aandelen of participaties in vennootschappen met een economische activiteit (geen patrimoniumvennootschap) worden vrijgesteld. Zo is er bijvoorbeeld de voorwaarde dat u als bestuurder of zaakvoerder uw belangrijkste bron van inkomsten haalt uit de vennootschap. Als er sprake is van een verhuuractiviteit, moet er o.a. minstens één fulltime werknemer zijn.

Louter een Spaanse vennootschap oprichten of gebruiken voor het aanhouden van een tweede verblijf komt dus niet in aanmerking voor de vrijstelling. 

Ik heb een Belgische vennootschap

Het is een feitenkwestie of de vermogensbelasting van toepassing is op een niet-resident aandeelhouder van een Belgische vennootschap waarvan het bedrijfsvermogen hoofdzakelijk (doorgaans >50%) bestaat uit onroerend goed in Spanje.

Enerzijds is de vermogensbelasting mogelijks niet van toepassing als de Belgische vennootschap niet is onderworpen aan de Spaanse vennootschapswet. Anderzijds kan de Spaanse fiscus argumenteren dat er sprake is van een fictie omdat er geen economisch motief is om het Spaans onroerend goed te verwerven via deze vennootschap.

Dit moet dossier per dossier bekeken worden.

Waardering van het vastgoed

Vooraleer er een vermogensbelasting geheven kan worden, moet er duidelijkheid zijn over de omvang van het vermogen. U dient daarom jaarlijks de activa en passiva in uw vermogen te waarderen.

Vastgoed in volle eigendom in handen van natuurlijke personen wordt gewaardeerd volgens de hoogste waarde van de volgende waarderingen: de waarde in de akte, de minimale fiscale aanvaardbare waarde of de kadastrale waarde. 

De waardering van de vennootschap gebeurt dan op basis van de (correct gevoerde) boekhouding volgens de IRPF-regels. Dit ongeacht of de aandelen of participaties in aanmerking komen van een vrijstelling.

Vastgoed in het bezit van vennootschappen wordt echter gewaardeerd zoals bij natuurlijke personen, tenzij de professionele activiteit erin bestaat om te handelen in of te ontwikkelen van onroerende goederen.

In de meeste situaties geldt dus de waarde van koopakte.

Wat met schulden?

De schulden zijn in principe aftrekbaar mits (1) naar behoren gerechtvaardigd en (2) er, in geval van niet-residenten, een band is met Spanje. Denk bijvoorbeeld aan een hypothecair krediet. Interesten, borgstellingen en schulden verbonden aan vrijgestelde activa zijn niet aftrekbaar.

De waardering van de schuld gebeurt dan op basis van de nominale waarde op moment van het belastbare moment.

Het netto-vermogen en belastbare basis

Tot slot komt men dan uit op het netto-vermogen. Dit bestaat uit alle niet-vrijgestelde activa verminderd met de aftrekbare schulden. Daarbovenop zijn er nog de vrijstellingen van de autonome regio’s. Als niet-resident is er de vrijstelling van 700.000 euro.

Een voorbeeld: het vastgoed van uw vennootschap in Spanje heeft een waarde van 3.000.000 euro. U heeft een hypotheek met nominale waarde van 1.000.000 euro. Het netto-vermogen is dan 2.000.000 euro. Als niet-resident is er een vrijstelling op de eerste 700.000 euro. De belastbare basis is dan 1.300.000 euro. Hierop worden de tarieven toegepast

Een niet-resident mag ook opteren voor het regime van de autonome regio waarin zijn vermogen zich bevindt. In bepaalde gevallen is het interessanter om voor de regeling van de autonome regio te kiezen.

Besluit: vermogensbelasting bij een vennootschap

Als u besluit om vastgoed te kopen met uw vennootschap, komt u mogelijks persoonlijk in aanraking met de vermogensbelasting in Spanje. Hoewel de vermogensbelasting er enkel is voor particulieren, heeft de Spaanse fiscus een aantal instrumenten om uw persoonlijk vermogen in Spanje te belasten via uw vennootschap.

Lees meer over het kopen van Spaans vastgoed via een vennootschap.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands