Een bouwgrond kopen in Portugal?

Een bouwgrond kopen in Portugal is niet zonder risico. Het is belangrijk dat u – vóór aankoop – op de hoogte bent van alle juridische en technische aspecten. Dit artikel zal aan de hand van drie punten uitleggen waarop u kunt letten.

1) Wat is de stedenbouwkundige situatie?

Kunt u bouwen op het stuk grond en aan welke voorwaarden? Het is natuurlijk cruciaal dat u op de hoogte bent van deze informatie vooraleer u de compromis ondertekent.

Hiervoor zult u het stedenbouwkundig plan van de gemeente moeten raadplegen. Afhankelijk van de zone, zijn er mogelijks beperkingen. In een landbouw- en natuurgebied zijn de regels strenger.

Ook zal de gemeente over de bouwvoorschriften beschikken. De bouwvoorschriften bepalen onder andere de bebouwbare oppervlakte, mogelijkheid tot plaatsen van bijgebouw of zwembad, de minimale toegestane grootte van het plot etc.

2) Wat is de eigendomssituatie?

Daarna dient u te weten of er geen beperkingen zijn op de eigendom. We denken dan aan recht van overgang, een lopende gerechtelijke procedure of een erfdienstbaarheid. Deze laatste beperking komt regelmatig voor in het binnenland.

Daarnaast zal er ook worden gekeken naar de exacte oppervlakte. Er kan immers een discrepantie bestaan tussen de oppervlakte opgenomen in de akte, het landregister en het kadaster.

In geval er hierover onduidelijkheid bestaat, is het aan te raden om een landmeter in te schakelen. Sommige gemeenten leggen immers een minimale grootte van de grond vast. Als de grond kleiner is dan de opgelegde oppervlakte, kan er niet gebouwd worden.

Lees meer over de belastingen op de aankoop van een bouwgrond.

3) Onderzoek van de technische aspecten?

Afhankelijk van de regio in Portugal kan het interessant zijn om een topografisch (hellingen) en geotechnisch onderzoek (ondergrond) te laten uitvoeren. Dit om zeker te weten dat de bouwkosten niet hoger zullen zijn dan verwacht. Het is aan te raden dat u hiervoor een plaatselijke architect aanstelt.

Besluit

Als u bouwplannen heeft in Portugal, houdt u best rekening met de juridische aspecten van het onroerend goed. Een bouwgrond kopen in Portugal vooraleer u deze informatie heeft, is immers een risico. Indien na het ondertekenen van de compromis blijkt dat u niet kan bouwen zoals verwacht, bent u minstens uw voorschot van 10% van de aankoopprijs kwijt.

Lees meer over het koopproces in Portugal.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands